Stort arbete pågår för att sänka kostnaderna för höghastighetsjärnvägen

In AKTUELLT by sandra

Höghastighetsjärnväg

Ett intensivt arbete pågår just nu när det gäller att se över och minska kostnaderna för den planerade höghastighetsjärnvägen. Samtidigt pågår förhandlingar med alla kommuner längs banan om stationslägen, bostadsutbyggnad och medfinansiering. Det innebär att vi till sommaren kommer att ha ett bättre underlag både när det gäller kostnader och effekter för en debatt kring det samhällsbygge man vill åstadkomma med den nya järnvägen.

I december 2015 redovisade Trafikverket nya uppgifter om kostnader för höghastighetsjärnvägen som visade att dessa hade ökat betydligt i jämförelse med tidigare beräkningar. Samma dag som de nya kostnaderna redovisades bad Sverigeförhandlingen Trafikverket att genomföra en så kallad second opinion med oberoende kompetenser och internationella jämförelser. Denna avser både vissa systemkrav och kostnadsberäkningar och ska redovisas i månadsskiftet maj/juni.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att få ner de redovisade kostnaderna och vår bedömning är att de kommer att sjunka, både på grund av denna second opinion och på grund av det förslag vi nu har börjat förhandla om. De kostnader som hittills redovisats innehåller givetvis risker, och dessa risker bör minska i takt med att utredningarna kommer längre. Ju tidigare man är i planeringen, desto större risker bör man normalt ta höjd för.

I debatten som pågår görs det nu jämförelser som utgår från de nominella värdena från 2008 och jämför med det högsta nominella värdet 2015. Kostnaderna har ökat, men jämförelserna bör göras utifrån samma prisnivå.

Nya samhällsekonomiska kalkyler och samlade effektbedömningar sker utifrån dels det förslag till utformning vi lagt och dels det pågående arbetet med en second opinion. Detta sker under sommaren 2016. Hur detta påverkar dessa kalkyler/bedömningar återstår att se.

Trafikverket har vidare fått i uppdrag av regeringen att redovisa effekter och kostnader av att istället investera längs befintlig Västra och Södra stambana. Detta har skett tidigare, men det sker nu igen för att få jämförbara kostnader och nyttoberäkningar. Detta uppdrag kommer också att redovisas i månadsskiftet maj/juni.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn