Bostadsforum Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen

Samverkan nyckel till bra planering

In AKTUELLT by louise

Bostadsforum Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen

Hur kan kollektivtrafik och bostadsbyggande gå hand i hand redan från planeringsstadiet för att skapa attraktiva lägen och därmed fler bostäder? Det var huvudfrågan när Bostadsforum bjöd in till frukostmöte. Catharina Håkansson Boman var på plats för att berätta om Sverigeförhandlingen och Stockholmsförhandlingens arbete.

Förutom Sverigeförhandlingen var Jonas Nygren, kommunalråd i Sundbyberg, Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör i Nacka kommun, Lars Berglund, affärsutvecklare på Folkhem samt Hans-Erik Malmros, direktör Analys och utveckling på Stockholms läns landsting med i morgonens paneldiskussion.

Catharina Håkansson Boman inledde med att berätta om Sverigeförhandlingens och Stockholmsförhandlingens arbetssätt där förhandlingarna har baserats på nyttor som skapar en vinna-vinna situation.

Panelen resonerade om vem som har ansvaret för bostadsplanering och bostadsbyggande, för infrastrukturplanering och genomförande samt för att samverka och samplanera. Enigheten var stor kring att Sverigeförhandlingen behövs. Både Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen lyftes fram som goda exempel på där man funnit formerna för hur kommunerna, landstinget och staten tillsammans ska få fart på både kollektivtrafik och bostadsbyggande.

På mötet underströks av flera deltagare att kommunerna i länet och landstinget inte har lyckats finna samverkansformer för att jobba tillsammans och att Sverigeförhandlingens arbetssätt därför är både bra och nödvändigt. Men det påpekades också att hela länet måste vara med.

I Nacka-exemplet var det i och med tunnelbane-avtalet som kommunen kunde storsatsa på bostadsbyggande och därmed få goda argument om varför och hur detta skulle gå till. Byggbranschen underströk att de kan vara med och ge bidrag, men att det måste vara förutsägbart och tydligt vilka spelregler som gäller.

Avslutningsvis lyftes samverkan som avgörande och nyckeln till att öppna dörrar och få saker och ting på plats.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn