Pressmeddelande – Sverigeförhandlingens remissvar inlämnat: Järnvägen måste byggas ut snabbt och för höga hastigheter Vad händer nu?
View Post

Vad händer nu?

In AKTUELLT by asa

I slutet av augusti presenterade Trafikverket sin nationella plan för transportsystemet, som föreslår hur infrastrukturbudgeten 2018-2029 ska användas för underhåll och utveckling av vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Trafikverket föreslår …

Vad står det om höghastighetsjärnvägen i BP? Debatt – ”Tåget kan inte vänta – låna och bygg allt på en gång!” Pressklipp september 2017 (uppdateras löpande) Debatt – ”Höghastighetstågen måste gå snabbt”
View Post

Debatt – ”Höghastighetstågen måste gå snabbt”

In AKTUELLT by asa

Detta är en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 5 september. Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att skapa förutsättningar för en snabb utbyggnad av en höghastighetsjärnväg mellan våra tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. …

Debatt – ”Trafikverket stjälper planerna på samhällsbygge” En klimatneutral höghastighetsjärnväg
View Post

En klimatneutral höghastighetsjärnväg

In AKTUELLT by louise

Genom att bygga med bästa möjliga teknik och med planering och styrning mot ett mer transporteffektivt samhälle kan höghastighetsjärnvägen bli klimatneutral redan fyra år efter trafikstart. Det konstaterar Trafikverket i …

Pressklipp augusti 2017 (uppdateras löpande)
View Post

Pressklipp augusti 2017 (uppdateras löpande)

In AKTUELLT, PRESSKLIPP by louise

Nedan följer ett urval av pressklipp från augusti 2017. Artikeln uppdateras löpande. ”Färdiga sträckningar kan dröja till 2070” https://www.nyteknik.se/fordon/fardiga-strackningar-kan-droja-till-2070-6868017 Regeringen smiter från banvallsbygget http://www.di.se/opinion/regeringen-smiter-fran-banvallsbygget/ MP kräver högre hastighet på tågen …

Pressmeddelande: Sverigeförhandlingen avbryter förhandling om Östlig förbindelse i Stockholm