Foto: Daniel Högberg, Folio Images

Internationella lärdomar och svenska visioner på kunskapsseminarium

In AKTUELLT by sandra

Foto: Daniel Högberg, Folio Images

Måndagen den 21 november kommer Sverigeförhandlingens förhandlingsperson Catharina Håkansson Boman att delta vid ett kunskapsseminarium om höghastighetsjärnvägen. Klockan 10.45 håller hon ett anförande under rubriken ”infrastruktur för fler bostäder, en bättre arbetsmarknad och ett hållbart resande”.

Seminariet arrangeras av Trafikverket och har samhällsutveckling som tema. Internationella lärdomar och svenska visioner är några av programpunkterna.

Nedan kan du läsa hela inbjudan från Trafikverket.


Järnvägens kapacitet i södra Sverige räcker inte till för att kunna möta en ökande efterfrågan på person- och godstransporter. En svensk höghastighetsjärnväg ökar kapaciteten på det svenska järnvägsnätet och skapar genom nya och snabba förbindelser förbättrade förutsättningar för utveckling i nya större regioner. Temat för årets kunskapsseminarium kring höghastighetsjärnvägen är samhällsutveckling.

När: Måndagen den 21 november 2016
Tid: 10.00-16.00
Var: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4, Malmö

Exempel på ämnen som behandlas under dagen:

  • Internationella lärdomar av städer och regioners uppkoppling till en höghastighetsjärnväg
  • Trafikeringsmöjligheter på en ny höghastighetsjärnväg och det övriga trafiknätet
  • Svenska regionala visioner och planer

Här kan du hitta mer detaljerad information om kunskapsseminariet på Trafikverkets hemsida.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn