[text_output]

RAPPORTER OCH UNDERLAG

[/text_output]

[text_output][custom_headline type=”center” level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”true”] Dokument från Sverigeförhandlingen [/custom_headline]

[/text_output][gap size=”3em”][text_output]Slutrapport från Sverigeförhandlingen:
Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge, SOU 2017:107
2017-12-20[/text_output][line][text_output]Delrapport från Sverigeförhandlingen:
Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen, SOU 2017:105
2017-12-20[/text_output][line]

[text_output][/text_output]
[text_output]Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen
2017-07-05

Trafikverkets underlag finns längre ner på sidan under ”Dokument från andra aktörer”[/text_output]

[text_output][/text_output]
[text_output]Lägesrapport från Sverigeförhandlingen:

Lägesrapport avseende fast förbindelse Helsingborg – Helsingör

2017-06-26

[/text_output]

[text_output]Delrapport-4-Lagesrapport-Sverigeforhandlingen-Thumbnail-2[/text_output]
[text_output]Lägesrapport från Sverigeförhandlingen:

Aktuellt om höghastighetsjärnvägen (PDF)

2016-07-01[/text_output]

[text_output]Delrapport 3 från Sverigeförhandlingen, thumbnail[/text_output]
[text_output]

Thumbnail-delrapport-2-Sverigeforhandlingen

[/text_output]

[text_output]

Delrapport, värdeåterföring - Sverigeförhandlingen thunmbnail

[/text_output]

[text_output]Delrapport 1:

Ett författningsförslag om värdeåterföring

Sammanfattning (PDF)

2015-06-10[/text_output]

[text_output]Bilaga 1:

Konsekvensutredning av lagändring kring värdeåterföring
(Ramböll)[/text_output]

[text_output]Bilaga 2:

Värdeåterföring – utlåtande över pågående arbete
(Mannheimer Swartling Advokatbyrå)[/text_output]

[line id=”” class=”” style=””][text_output]

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029
2017-09-21

[/text_output][line][text_output]

[/text_output][line][text_output]

[/text_output][line][text_output]

[/text_output][line][text_output]Presentation från möte om juridik och avtal den 11 februari 2016-02-16[/text_output][line][text_output]PM Kriterier för urval: Storstadsobjekt 2016-02-08[/text_output][line][text_output]Beslutsunderlag – Val av linjestrackning och stationsorter 2016-02-03

Höghastighetsjärnvägens föreslagna dragning och stationsorter (pdf)
Höghastighetsjärnvägens föreslagna dragning och stationsorter (jpg)

[/text_output][line][text_output]Förhandlingsstart för höghastighetsjärnvägen – länk till buden
Publicerades på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se 2016-02-01[/text_output][line][text_output]

Frågeställningar vid möte med Trafikverket 2015-12-04

[/text_output][line][text_output]

Rapport från studiebesök i Barcelona

[/text_output][line][text_output]

Cykelåtgärder i storstäder

[/text_output][line][text_output]

Metoder och redovisning av nyttoberäkningar i Sverigeförhandlingen

[/text_output][line][text_output]Intressentanalys (PDF)
Intressentanalys (Wordfil)[/text_output][line][text_output]

Att tänka på vid arbetet med nyttoberäkningar av infrastrukturinvestering / trafiksatsning

[/text_output][line][text_output]Förtydligande om redovisningen i nyttoberäkningarna
Publicerad 1 juni 2015, reviderad 8 juni 2015[/text_output][line][text_output]

Tidplan för nytto- och intressentanalyser

[/text_output]

[text_output]

[custom_headline type=”center” level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”true”] Dokument från andra aktörer [/custom_headline]

[/text_output]

[text_output]Rapport från Trafikverket (191211)
Analys av ett trängselskattesystem som även omfattar innerstadsbroarna och ringleden[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (171211)
Analys av ett trängselskattesystem som även omfattar närförorter[/text_output][line][text_output]Rapport från forskare på KTH m fl (171101)
Sverigeförhandlingen och sedan – Slutrapport från följeforskningen[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (171023)
Analys av åtgärder som minskar utsläppen i samband med Östlig förbindelse[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (171023)
Östlig förbindelses inverkan på den regionala utvecklingen[/text_output][line][text_output]Rapport från Setterwalls Advokatbyrå (171011)
Promemoria – Nya regler för kapacitetstilldelning; prioritetskriterier, ramavtal m.m.[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170920)
Höghastighetsjärnvägens sidosystem[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170915)
Utbyggnadsstrategi höghastighetsjärnväg – Delprojekt Samhällsekonomiska analyser[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170831)
Trafikering höghastighet med etapputbyggnad och färdigt system[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170831)
Sträckorna in mot de större städerna med utbyggnad av höghastighetsjärnväg
[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170830)
Ny höghastighetsjärnväg – Kostnadsreducerande åtgärder[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170705)
Höghastighetsbanor Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170612):
Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen? (PDF)[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170213):
En svensk höghastighetsjärnväg – alternativa former för finansiering och samverkan (PDF)[/text_output][line][text_output]Rapporter från Trafikverket (170210):
Cykelvägar längs med höghastighetsjärnvägar – En utredning av internationella erfarenheter och möjligheter
Utredning om allmänna cykelvägar[/text_output][line][text_output]

[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket: Landvetter- Alternativa stationslägen (PDF)[/text_output][line][text_output]Sverigeförhandlingen och sedan? – Följeforskarnas iakttagelser, reflektioner och propåer (PDF)[/text_output][line][text_output]Finansieringslösningar för Östlig förbindelse – underlag till Sverigeförhandlingen (PDF)[/text_output][line][text_output]Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085: Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer (PDF)[/text_output][line][text_output]Rapport: Plattformar för 400 m långa tåg[/text_output][line][text_output]Rapport från KTH 160525
Nya stambanor till lägre kostnader (rapport)
Nya stambanor till lägre kostnader (sammanfattning)[/text_output][line][text_output]Second opinion avseende kostnad respektive planerat system:
160525 HSR Sweden Report Second opinion Planned system (PDF)
160525 HSR Sweden Report Executive Summary Planned system (PDF)
160525 HSR Sweden Report Second opinion Calculated cost (PDF)[/text_output][line][text_output]Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägen – Underlag till Sverigeförhandlingen
(Trafikverkets rapport 20160531)[/text_output][line][text_output]Norrbotniabanan – Underlag till Sverigeförhandlingen (rapport 160523)[/text_output][line][text_output]

Östlig förbindelse, Trafikanalys och nyttor (sammanfattande rapport april 2016)

[/text_output][line][text_output]Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan (rapport)
Nyttoanalys av projektet nya Ostkustbanan (presentation)
Dokumentation och resultat Sampers[/text_output][line][text_output]OPS-lösning för Östlig förbindelse? 16-04-12
Internationell utblick samt svensk finansiell och politisk kontext[/text_output][line][text_output]

Presentation från Trafikverket: Utveckling av järnvagssystemet i norra Sverige 16-03-15

[/text_output][line][text_output]

Presentation från Trafikverket: Norrbotniabanan 16-03-15

[/text_output][line][text_output]

Tekniskt kunskapsunderlag från Trafikverket, Östlig förbindelse 16-03-08
Trafikstudier
Saltsjötunneln
Österleden
Med spårväg
Jämförelse: bergtunnel-sänktunnel
Alternativa trafikplatser

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket: Järnväg i norra Sverige – Underlag till Sverigeförhandlingen 16-03-07

[/text_output][line][text_output]Samhällsekonomisk kalkyl av höghastighetsjärnväg enligt Sverigeförhandlingen 2016-02-01[/text_output][line][text_output]

Trafikeringsrapport, trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv

[/text_output][line][text_output]

PM från Trafikverket, Statligt stöd

[/text_output][line][text_output]

Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket – Utbyggnadsstrategier och förhandlingsunderlag för höghastighetsjärnvägar

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket: Järnvägssystemet Järna-Stockholm, Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket: PM om Danmarksförbindelse

[/text_output][line][text_output]

Rapport: Reglering av höghastighetsjärnväg

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket: Trängselskatt med östlig förbindelse – Underlag till Sverigeförhandlingen

[/text_output][line][text_output]

Konsultrapport: Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige

[/text_output][line][text_output]

Konsultrapport: Analys av finansieringsprinciper och bedömning av alternativa finansieringslösningar för nya stambanor

[/text_output][line][text_output]

Redovisning av Ostlänkens passage genom Linköping, alternativutredningar

[/text_output][line][text_output]

Preliminär rapport från Trafikverket: Östlig förbindelse, underlag till Sverigeförhandlingen

[/text_output][line][text_output]

Regionalekonomiska analyserna: Analyserna på Trafikverkets webbplats

[/text_output][line]

[text_output]Rapport från Trafikverket (170612):
Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen? (PDF)[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket (170213):
En svensk höghastighetsjärnväg – alternativa former för finansiering och samverkan (PDF)[/text_output][line][text_output]Rapporter från Trafikverket (170210):
Cykelvägar längs med höghastighetsjärnvägar – En utredning av internationella erfarenheter och möjligheter
Utredning om allmänna cykelvägar[/text_output][line][text_output]

[/text_output][line][text_output]Rapport från Trafikverket: Landvetter- Alternativa stationslägen (PDF)[/text_output][line][text_output]Sverigeförhandlingen och sedan? – Följeforskarnas iakttagelser, reflektioner och propåer (PDF)[/text_output][line][text_output]Finansieringslösningar för Östlig förbindelse – underlag till Sverigeförhandlingen (PDF)[/text_output][line][text_output]Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085: Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer (PDF)[/text_output][line][text_output]Rapport: Plattformar för 400 m långa tåg[/text_output][line][text_output]Rapport från KTH 160525
Nya stambanor till lägre kostnader (rapport)
Nya stambanor till lägre kostnader (sammanfattning)[/text_output][line][text_output]Second opinion avseende kostnad respektive planerat system:
160525 HSR Sweden Report Second opinion Planned system (PDF)
160525 HSR Sweden Report Executive Summary Planned system (PDF)
160525 HSR Sweden Report Second opinion Calculated cost (PDF)[/text_output][line][text_output]Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighetsjärnvägen – Underlag till Sverigeförhandlingen
(Trafikverkets rapport 20160531)[/text_output][line][text_output]Norrbotniabanan – Underlag till Sverigeförhandlingen (rapport 160523)[/text_output][line][text_output]

Östlig förbindelse, Trafikanalys och nyttor (sammanfattande rapport april 2016)

[/text_output][line][text_output]Nyttoanalys av projektet Nya Ostkustbanan (rapport)
Nyttoanalys av projektet nya Ostkustbanan (presentation)
Dokumentation och resultat Sampers[/text_output][line][text_output]OPS-lösning för Östlig förbindelse? 16-04-12
Internationell utblick samt svensk finansiell och politisk kontext[/text_output][line][text_output]

Presentation från Trafikverket: Utveckling av järnvagssystemet i norra Sverige 16-03-15

[/text_output][line][text_output]

Presentation från Trafikverket: Norrbotniabanan 16-03-15

[/text_output][line][text_output]

Tekniskt kunskapsunderlag från Trafikverket, Östlig förbindelse 16-03-08
Trafikstudier
Saltsjötunneln
Österleden
Med spårväg
Jämförelse: bergtunnel-sänktunnel
Alternativa trafikplatser

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket: Järnväg i norra Sverige – Underlag till Sverigeförhandlingen 16-03-07

[/text_output][line][text_output]Samhällsekonomisk kalkyl av höghastighetsjärnväg enligt Sverigeförhandlingen 2016-02-01[/text_output][line][text_output]

Trafikeringsrapport, trafikering höghastighetsjärnväg i olika tidsperspektiv

[/text_output][line][text_output]

PM från Trafikverket, Statligt stöd

[/text_output][line][text_output]

Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket – Utbyggnadsstrategier och förhandlingsunderlag för höghastighetsjärnvägar

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket: Järnvägssystemet Järna-Stockholm, Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket: PM om Danmarksförbindelse

[/text_output][line][text_output]

Rapport: Reglering av höghastighetsjärnväg

[/text_output][line][text_output]

Rapport från Trafikverket: Trängselskatt med östlig förbindelse – Underlag till Sverigeförhandlingen

[/text_output][line][text_output]

Konsultrapport: Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige

[/text_output][line][text_output]

Konsultrapport: Analys av finansieringsprinciper och bedömning av alternativa finansieringslösningar för nya stambanor

[/text_output][line][text_output]

Redovisning av Ostlänkens passage genom Linköping, alternativutredningar

[/text_output][line][text_output]

Preliminär rapport från Trafikverket: Östlig förbindelse, underlag till Sverigeförhandlingen

[/text_output][line][text_output]

Regionalekonomiska analyserna: Analyserna på Trafikverkets webbplats

[/text_output][line]

[text_output]

[custom_headline type=”center” level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”true”] Informationsmaterial[/custom_headline]

[/text_output]

[text_output]

Broschyr om Sverigeförhandlingen

[/text_output]

[text_output]

Broschyr om Sverigeförhandlingen

[/text_output]

[text_output]

Brochure about The National Negotiation on Housing and Infrastructure

[/text_output]

[text_output]Broschyr om Sverigeförhandlingen
(på engelska)[/text_output]
[text_output][/text_output]
[text_output]Presentation Sverigeförhandlingen[/text_output]
[text_output][/text_output]
[text_output]Tidsplan för Sverigeförhandlingens arbete
(Uppdaterad 2017-04-04)[/text_output]
[text_output][/text_output]
[text_output]Höghastighetsjärnvägens föreslagna dragning och stationsorter
JPG
PDF[/text_output]
[text_output][/text_output]
[text_output]Höghastighetsjärnvägens föreslagna dragning samt befintlig järnväg
JPG
PDF[/text_output]