HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlingspersoner på Sverigeförhandlingen

Debatt – ”Höghastighetståg är en bra investering”

In AKTUELLT by asa

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlingspersoner på Sverigeförhandlingen
Detta är en replik på en debattartikel i Svenska Dagbladet 16 februari.

Sverigeförhandlingen har ett väl fungerande samarbete med Trafikverket, skriver HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, i en replik till Hendrik Bijloo. De påpekar att en samlad bedömning är enligt Trafikverket att en investering av höghastighetståg är bra för Sverige.

I ett inlägg på SvD Debatt (16/2) skriver Hendrik Bijloo, ordförande för Liberalerna i Ljusnarsberg, om den planerade höghastighetsjärnvägen. Att järnvägen debatteras från olika aspekter och intresseinriktningar är naturligt. Men vi vill bestämt tillbakavisa att det skulle råda osämja mellan Sverigeförhandlingen och Trafikverket och att vi skulle ifrågasätta Trafikverkets kunskap vad gäller teknikval.

Sverigeförhandlingen har ett väl fungerande samarbete med Trafikverket. Vi har till dags dato lagt 64 olika uppdrag till Trafikverket – en del små och en del stora. Därutöver har Trafikverket gjort en mängd värdefulla utredningar utan konkreta uppdrag från oss, vilka vi också har haft möjlighet att ta del av. Det 64:e uppdraget handlar om att vi önskar att ”…Trafikverket redovisar tekniska lösningar som reducerar kostnaderna för utbyggnaden, utan att lösningarna ger negativa konsekvenser för bostadsbyggande och nationell, regional och lokal utveckling”.

Redovisningen ska även innehålla uppgifter om hur stora kostnadsreduceringarna i så fall kan bli, hur driftkostnaderna påverkas och vilka konsekvenserna blir i övrigt. Detta ligger helt i linje med vårt uppdrag att söka kostnadseffektiva lösningar. Om vi hade ifrågasatt Trafikverkets kunskap när det gäller teknikval så hade vi adresserat frågan till någon annan än till Trafikverket.

I sitt inlägg skriver Hendrik Bijloo att höghastighetsjärnvägen döms ut av Trafikverket som kraftigt olönsam.  Detta utifrån de samhällsekonomiska kalkylerna. En samlad bedömning är enligt Trafikverket att en investering av höghastighetståg är bra för Sverige. Höghastighetsjärnvägen innebär möjligheter till förstorade arbetsmarknadsregioner, bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande och bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

På Trafikverkets egen webbsida kan man läsa att våra nuvarande stambanor i södra Sverige har nått sin kapacitetsgräns, och på vissa sträckor finns det helt enkelt inte plats för fler tåg. Samtidigt ökar antalet resenärer, fler tågoperatörer vill köra tåg, och ökande mängder gods ska transporteras. Därför behövs fler spår. Med ett helt nytt järnvägssystem avsett för höghastighetståg och snabbgående regionala persontåg frigörs kapacitet för fler gods- och regionaltåg på de befintliga stambanorna.

HG Wessberg
förhandlare, Sverigeförhandlingen

Catharina Håkansson Boman
förhandlare, Sverigeförhandlingen

Inlägget kan läsas på SvD.se här

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn