Utanför tågfönstret. Foto: Åke Nyqvistf, Folio Images

En klimatneutral höghastighetsjärnväg

In AKTUELLT by louise

Utanför tågfönstret. Foto: Åke Nyqvistf, Folio Images

Genom att bygga med bästa möjliga teknik och med planering och styrning mot ett mer transporteffektivt samhälle kan höghastighetsjärnvägen bli klimatneutral redan fyra år efter trafikstart. Det konstaterar Trafikverket i en rapport som redogör för höghastighetsjärnvägens klimatpåverkan, men det förutsätter att det sker en snabb utbyggnad av hela systemet.

Med en utdragen planerings- och byggprocess kommer det ta betydligt längre tid för höghastighetsjärnvägen att bli klimatneutral. Den allra största positiva klimatpåverkan har överflyttning av gods från väg samt överflyttning från flyg. Trafikverkets samlade effektbedömning för olika etapper visar att överflyttningseffekterna mellan olika transportslag blir betydligt lägre med en utdragen etapputbyggnad jämfört med om hela systemet är utbyggt mellan Stockholm-Göteborg och/eller Stockholm-Malmö.

Enligt Trafikverket går det att minska det beräknade koldioxidutsläppet under byggtiden med 30 procent jämfört med tidigare beräkningar utan några större kostnadspåslag. Bland åtgärderna nämns annan cementblandning, val av nordisk armering för stål och förnybara drivmedel. Om klimatsmarta lösningar prioriteras i ett tidigt skede är det lättare att minska den klimatbelastning som anläggningen ger.

– Höghastighetsjärnvägen bidrar till att uppfylla klimatmålet att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045, men det förutsätter en snabb utbyggnad, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlare på Sverigeförhandlingen.

Läs rapporten på Trafikverkets webbplats: Klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg Sträckorna Järna-Göteborg och Jönköping-Lund

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn