Foto Peter Westrup/Folio Images

Hur intresserade är fastighetsägare av höghastighetsjärnväg och kollektivtrafik?

In AKTUELLT by sandra

Anna Modin och Hans Rode från Sverigeförhandlingen på besök i Lund

Fredagen den 28 augusti samlades fastighetsägare i Lund på ett gemensamt intressentmöte med anledning av Sverigeförhandlingen. Mötet var starten på den intressentanalys som Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad håller på att ta fram. Analysen ska visa hur stort intresse fastighetsägarna har av höghastighetsjärnvägen och andra kollektivtrafikinvesteringar som kan bli aktuella inom ramen för Sverigeförhandlingen.

Anna Modin och Hans Rode informerade om Sverigeförhandlingens arbete medan kommundirektörer, projektledare och strateger från berörda kommuner bland annat redogjorde för Skånebilden som gemensam skånsk plattform för förhandlingen. Malmö, Lund och Helsingborg berättade också om de satsningar man tänker föra upp till förhandling.

De omkring femtio deltagarna uttryckte sitt intresse och sin uppskattning över att bjudas in till samarbete. Att satsningarna skulle vara bra för fastighetsmarknaden rådde det inget tvivel om och entusiasm och engagemang präglade diskussionerna. Några uttryckte oro för orter utan satsning, andra en förhoppning om att kommuner och länsstyrelse ska vara snabba i sin handläggning och att man borde bygga riktigt tätt och kanske högt runt vissa stationer.

Fastighetsägarnas, byggherrarnas och kommunernas dialog ska nu fördjupas. Resultatet av dialogen kommer att utgöra en viktig del i kommunernas nytto- och intressentanalys som ska skickas in till förhandlingen senast den 1 oktober.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn