Catharina Håkansson Boman

I Skåne börjar vi förhandla om sträckan via Hässleholm

In AKTUELLT by louise

Catharina Håkansson Boman - Nordisk infrastruktur

Det var en erfaren skara från transportnorden som deltog på Nordisk infrastrukturkonferens 2015 i Helsingborg. Nordisk infrastrukturkonferens är ett återkommande evenemang om framtidens infrastruktur i Norden. Här samlas svenskar, norrmän och danskar för att samtala om infrastruktur som korsar nationella gränser och traditionella, nationella planeringsramar.

Catharina Håkansson var på plats och berättade om Sverigeförhandlingens uppdrag och syftet med de nya höghastighetsjärnvägarna.

– Höghastighetsjärnvägen är den största infrastruktursatsningen i Sverige på 150 år. De nya järnvägarna kommer att knyta storstadsregionerna närmare varandra, bidra till utveckling i mellanliggande regioner, bidra till mindre koldioxid från trafiken och inte minst frigöra kapacitet på befintlig stambana, sa Catharina Håkansson Boman.

Catharina meddelade också det som senare blev en stor nyhet i media nämligen att Sverigeförhandlingen väljer att förhandla om dragningen via Hässleholm – i enlighet med Skånebilden. Vidare berättade hon bland annat om arbetet kring en ny Danmarkförbindelse där Trafikverket bland annat har fått i uppdrag att tillsammans med sin danska motsvarighet redovisa gemensamma prognoser för gods- och persontrafik samt annat underlag.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn