Sverigeförhandlingen på Transportforum 2015

Förhandlarna mötte Transportforums besökare

In AKTUELLT by sandra

Sverigeförhandlingen på Transportforum 2015

 

I förra veckan var det återigen dags för årets stor transporthändelse Transportforum. Infrastrukturminister Anna Johansson invigde konferensen och talade bland annat om Sverigeförhandlingens arbete och om hur de nya höghastighetsjärnvägarna kan finansieras.

På fredagen hade besökarna möjlighet att träffa Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman i Näringsdepartementets monter. Intresset var stort och frågorna var många. Till montern kom bland annat representanter från Västra Götalandsregionen, Europakorridoren, Halmstads kommun, Kista Science City, Stambanan.com och Länsstyrelsen Västernorrland.

Frågorna handlade om allt från sträckningarna för de nya höghastighetsjärnvägarna till om kommuner kan köpa sig till ett stopp i just deras kommun. Förhandlarna var tydliga med att det inte är möjligt. Var tågen ska stanna kommer att avgöras vid en samlad bedömning av vilka nyttor som uppstår (t.ex. ökat bostadsbyggande, arbetsmarknadsnyttor och näringslivsnyttor)och med hänsyn tagen till de övergripande villkoren. Men medfinansieringen spelar också roll.

Andra frågor som kom upp gällde tvärförbindelser samt anslutande förbindelser och här svarade förhandlarna att det är en viktig fråga som Sverigeförhandlingen måste förhålla sig till. När det gällde frågor om åtgärder i storstäderna har en process inletts för att lista de objekt som kan bli aktuella.

Sammanfattningsvis hade förhandlarna en mycket givande stund och upplevde ett positivt intresse från besökarna. Det blev konstruktiva samtal där alla ville bidra till att göra Sverigeförhandlingens arbete så bra som möjligt.

Se bilder från Transportforum på Flickr

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn