Pressmeddelande: Helsingborg och Sverigeförhandlingen överens om mångmiljoninvestering i cykel och brt-linjer

Helsingborg och Sverigeförhandlingen har nått en överenskommelse om mångmiljoninvesteringar i cykelåtgärder och två Buss Rapid Transit-linjer (BRT), som på sikt kan bli spårvägar. Staten medfinansierar projekten med drygt 249 miljoner … Fortsätt läsa Pressmeddelande: Helsingborg och Sverigeförhandlingen överens om mångmiljoninvestering i cykel och brt-linjer