Höghastighetsjärnvägen – mycket pengar, men inte dyrt

In AKTUELLT by louise

hg-pa-vastsvenska-fixad

– Alla vet att järnvägsbyggen inte bara är infrastrukturbyggen, utan samhällsbyggen, som ger väldigt stora mervärden långt in i framtiden, sa HG Wessberg på  Västsvenska handelskammarens morgonmöte den 28 oktober.  Under rubriken ”Sverigeförhandlingen – höghastighetsspår eller stickspår?” mötte HG Wessberg ett 60 tal personer som alla var intresserade av hur det går för Sveriges största infrastrukturprojekt på över hundra år.

Förutom många frågor kring höghastighastighetsjärnvägen kom frågor specifikt om sträckan Göteborg-Borås. Morgonens ämnen handlade om allt från stationer i tunnlar och var stationen vid Landvetter flygplats kommer att ligga (en fråga som ännu inte är färdigt utredd) till de höga kostnaderna för projektet.

– Ja, det är mycket pengar. Men det är inte dyrt. Den årliga kostnaden motsvarar som mest 0,5 procent av BNP. Det kostar däremot mycket att inte göra något, svarade HG.

När det gällde stationslägen var HG tydlig med att Sverigeförhandlingen är för centrala stationslägen som ger förutsättningar för många nya bostäder och en attraktiv stadsutveckling. HG berättade också om den utbyggnadsstrategi som Sverigeförhandlingen nu ska ta fram. I det arbetet ska hänsyn tas bland annat till investeringskostnad, restidseffekter, antal resenärer, avlastning av befintliga banor med mera. Som planen ser ut nu kommer utbyggnadsstrategin att vara klar någon gång vid halvårsskiftet 2017.

Höghastighetsjärnvägen driver samhällsutvecklingen och skapar närhet till jobb och utbildning, menade HG. En investering i höghastighetsjärnvägen berör direkt ett område där ca 80 procent av Sveriges befolkning bor. Här skapar snabba resor större arbetsmarknadsregioner. Exempel i Västsverige är resan mellan Göteborg och Jönköping som idag går på drygt två timmar. I framtiden kommer den att ta ca 40 minuter. Sträckan Göteborg-Borås kortas från ca en timme till endast 20 minuter. Det kommer att göra stor skillnad.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn