Sverigeförhandlingen på studiebesök i London

Hur kan stationerna påverka stadsutvecklingen?

In AKTUELLT by sandra

Sverigeförhandlingen på studiebesök i London

Hur kan vi på bästa sätt ta tillvara den utveckling som den nya höghastighetsjärnvägen kommer att skapa? Sverigeförhandlingen har vänt sig till det statliga fastighetsbolaget Jernhusen för att tillsammans utreda förutsättningarna för en bra stations- och stadsutveckling i samband med att den nya höghastighetsjärnvägen kommer.

Med en ny höghastighetsjärnväg får vi ett kraftigt ökat bostadsbyggande snabbare i tiden än utan en utbyggnad. Andra nyttor som tillkommer är större arbetsmarknadsregioner, förbättrade villkor för näringslivet, kortare restider, miljönyttor samt sociala nyttor. Men alla dessa faktorer påverkas av hur utvecklingen i regionerna, stationsorterna och vid stationerna sker.

Sverigeförhandlingen har uppfattningen att staten genom Sverigeförhandlingen och andra statliga aktörer, till exempel Jernhusen, kan påverka samhällsutvecklingen positivt. Därför har Sverigeförhandlingen inlett ett utredningsarbete tillsammans med Jernhusen som är en professionell aktör på marknaden avseende stations- och stadsutveckling. Tillsammans arbetar vi nu fram såväl förutsättningarna som tillvägagångssättet vid stationsutveckling och stadsutveckling som kan genomföras tillsammans med kommuner och andra aktörer.

I slutet av september ska det finnas ett förslag till hur det fortsatta arbetet kan bedrivas samt vilka förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt samarbete och ett gott samhällsbygge.


Bild ovan: Representant från London and Continental Railways (LCR) visar vad de gjort för stationen King’s Cross och St Pancras Station där höghastighetstågen kommer in från Paris och Bryssel. Läs mer om detta här

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn