I Skåne är det full aktivitet

In AKTUELLT by sandra

Malmoe

(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober.)

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i våra storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. För att kunna starta en förhandling om finansiering behöver storstäderna ge förslag på åtgärder som bidrar till flest möjliga nyttor. Detta arbete är nu i full gång i Malmö som arbetar tätt tillsammans med Lund och Helsingborg.

I slutet på mars var Sverigeförhandlingen i Skåne för att få en inblick i arbetet. Mötet visade att Skåne har kommit långt i sina beräkningar och att kommunerna arbetar engagerat och seriöst med frågan. Den 1 oktober 2015 ska de lämna in sina nytto- och intressentanalyser till Sverigeförhandlingen. Här kommer de att lista de kollektiv- och infrastrukturlösningar som är kopplade till ett ökat bostadsbyggande och andra nyttor som till exempel en förbättrad arbetsmarknad. De ska också redovisa kostnadsberäkningar för de infrastrukturlösningar som de vill förhandla om.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn