HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlingspersoner på Sverigeförhandlingen

Replik: Kapaciteten på järnvägar ökar med höghastighetstågen

In AKTUELLT by louise

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlingspersoner på Sverigeförhandlingen

LRF Skåne ger i ett debattinlägg i Kristianstadsbladet den 15/11 uttryck för att det är viktigt att möta det ökade behovet av lokal och regional persontrafik på järnvägen. LRF förordar därmed mer järnvägskapacitet mellan Lund och Hässleholm, men motsätter sig en ny höghastighetsjärnväg som tar sig vidare från Skåne mot andra städer och samhällen på vägen till Göteborg och Stockholm. Vi vill med detta inlägg göra några förtydliganden.

Höghastighetsjärnvägen genom Skåne står inte i motsatsförhållande till det som LRF Skåne anför. Den nya järnvägens sträckning avgörs av Trafikverket i den ordinarie planeringsprocessen. Sverigeförhandlingen har föreslagit stationer i Hässleholm och Lund, men den exakta spårdragningen där emellan utreds inom ramen för Trafikverkets planeringsprocess som sker med samråd.

Vad LRF inte nämner i sin debattartikel är att när vi bygger en höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm frigörs kapacitet på den Södra stambanan genom Skåne eftersom höghastighetsjärnvägen planeras för såväl höghastighetståg som snabba regionala tåg. Det innebär att den lokala och regionala kapaciteten ökar – precis som LRF efterfrågar. Här kan exempelvis en framtida motsvarighet till dagens Öresundståg driva trafik. Dessa tåg ska kunna köra på den nya järnvägen (Malmö)-Lund-Hässleholm för att därifrån fortsätta på befintlig järnväg mot till exempel Växjö eller Kristianstad. Därmed kan kapacitet på befintlig Södra stambana frigöras för exempelvis fler pågatåg.

Sveriges järnvägssystem är i starkt behov av ny kapacitet och det gäller inte bara i södra Sverige. Med nya järnvägssträckningar frigörs kapacitet på de gamla stambanorna och gör det möjligt att förbättra underhållet. Det är bra för hela järnvägssystemet och därmed bra för såväl mindre orter på landsbygden som för storstäderna.

Vi förstår att LRF kan känna viss oro för att kostnaderna för höghastighetsjärnvägen ska tränga ut andra viktiga infrastrukturprojekt. Men i regeringens infrastrukturproposition fastslås att utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen, som beräknas till 230 miljarder, ska ske i den takt som ekonomin tillåter. Höghastighetsjärnvägen har en teknisk livslängd på minst 120 år och ger nyttor långt in i framtiden med större arbetsmarknadsregioner, ökad tillväxt och ett mer robust och pålitligt järnvägssystem.

Sverigeförhandlingens uppdrag handlar om så mycket mer än bara spår. Med snabb regional pendling ökar människors valmöjligheter att bo, studera och arbeta där man helst vill. Näringslivet får lättare att hitta rätt kompetens och fler internationella företag kommer att vilja etablera sig i våra attraktiva och växande städer. Det miljövänliga tåget kan konkurrera med både flyg och bil och över hundratusen nya bostäder kommer att byggas längs den nya höghastighetsjärnvägen. Sverigeförhandlingen är ett stort och viktigt samhällsbyggnadsprojekt.

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman,
förhandlare Sverigeförhandlingen

Replik i Kristianstadsbladet 26 november 2016 på LRF Skånes debattinlägg: ”Större nyttor med rätt järnväg”: http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/storre-nyttor-med-ratt-jarnvag/

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn