Foto: Anna Modin, Sverigeförhandlingen

Kollektivtrafik i Östlig förbindelse kortar restiderna

In AKTUELLT by sandra

Foto: Anna Modin, SverigeförhandlingenStockolms läns landsting har utrett olika kollektivtrafiklösningar i en Östlig förbindelse. I dag har Sverigeförhandlingen tagit emot tre rapporter som vrider och vänder på olika alternativ. Det handlar bland annat om buss eller spårväg genom tunneln. Man har också tittat på hur systemet framöver skulle kunna knytas ihop samt om det finns andra alternativ som exempelvis tunnelbana i Östlig förbindelse.

Sammantaget visar rapporterna att restidsnyttorna för kollektivtrafiken är stor i Östlig förbindelse.  Störst nytta ger tvärspårvägens förlängning från Sickla till Ropsten som skulle resultera i ett högt resandeunderlag. Bussalternativet ger en högre restidsnytta i förhållande till investeringskostnaden medan spår ger en högre restidsnytta i förhållande till den totala kostnaden. Detta på grund av att den årliga driftkostnaden är lägre med spår än med buss. Alternativet med tunnelbana visar höga kostnader samt ett lågt resandeunderlag.

Utredning av kollektivtrafik i Östlig förbindelse, PP underlag september 2016

PM Spårväg kombinerad med Östlig förbindelse, framtagen gemensamt med Trafikverket 2016-09-05

PM tunnelbana i Östlig förbindelse 2016-09-05

Rapporter till Sverigeförhandlingen, samlingssida med samtliga rapporter ovan (www.sll.se)


På bilden: Förhandlarna på rundtur med Trafikverkets projekt Östlig förbindelse
Foto: Anna Modin, Sverigeförhandlingen

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn