Sverigeförhandlingen

Lagförslag om värdeåterföring på gång

In AKTUELLT by louise

Sverigeförhandlingen

Den 27 oktober tog regeringen beslut om att skicka ett lagförslag om värdeåterföring till Lagrådet. Förslaget baseras på den rapport som Sverigeförhandlingen överlämnade till regeringen i juni 2015 som syftar till att möjliggöra ett effektivt och värdeskapande samhällsbygge. Regeringens remiss till lagrådet innebär att en kommun som medfinansierar statlig eller landstingskommunal transportinfrastruktur får förhandla med en byggherre eller fastighetsägare om att ersätta kommunen för en del av den medfinansiering som kommunen lämnar (medfinansieringsersättning).

Remissen innehåller också en ändring i lagen om vissa kommunala befogenheter som förtydligar att kommuner även får medfinansiera byggande av järnväg, vilket innefattar tunnelbana och spårväg, som ett landsting är huvudman för.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Lagrådsremissen.

En lagrådsremiss är ett steg mot ny lagstiftning. Läs mer om processen.

Bakgrund

Sverigeförhandlingen lade i juni 2015 fram ett förslag till värdeåterföring som syftar till att möjliggöra ett effektivt och värdeskapande samhällsbygge. Genom att värden i fastigheter, som uppstår tack vare infrastruktur, återförs till samhället kan fler vägar och järnvägar komma till stånd och på ett sätt som nyttomaximerar deras utformning. Hela Sverigeförhandlingens rapport kan läsas här.

Uppdatering

Nu är Lagrådet klara med sin hantering och lämnar förslagen utan erinran. Beslut om yttrande togs den 1 november 2015. Lagrådets yttrande .

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn