Många vill förhandla med Sverigeförhandlingen

In AKTUELLT by sandra

Prästkragar
Den 1 oktober var sista dagen för kommuner, regioner och andra intressenter att skicka in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. I nuläget har totalt 63 intressenter, främst kommuner och regioner, skickat in nyttoanalyser och intresseanmälningar till Sverigeförhandlingen.

Nyttoanalyserna ska ange vilket mervärde höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärderna medför lokalt och regionalt i form av bostäder, restider, arbetsmarknad, näringsliv, miljö och sociala nyttor för respektive kommun och region. Nyttoanalyserna är ett viktigt underlag i de förhandlingar som startas i februari 2016.

Nu inleds arbetet med att gå igenom analyserna. Vid behov kommer Sverigeförhandlingen att begära in kompletteringar eller förtydliganden. I de fall detta är aktuellt kommer berörda kommuner och regioner att kontaktas under oktober månad.

De begärda kompletteringarna ska vara förhandlingen tillhanda senast den 6 november. I mitten av november räknar vi med att kunna publicera slutliga versioner av nyttoanalyserna på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se.

Följ gärna Sverigeförhandlingen (@sveforhandling) på Twitter (www.twitter.com/sveforhandling).

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn