In Green / Shutterstock.com

Norrmän inspireras av Sverigeförhandlingen

In AKTUELLT by sandra

In Green / Shutterstock.com

Den 13 februari var det dags för 300 norrmän att få information om Sverigeförhandlingen. På en konferens i Bergen berättade HG Wessberg om Sverigeförhandlingens uppdrag och arbete för norska kommuner, företag, myndigheter, banker med flera.

I Bergensregionen bor det i dag 390 000 personer. Fram til 2030 väntas befolkningen öka med närmare 130 000 personer. Konferensens handlade om hur man ska klara den snabba befolkningsökningen – var de nya invånarna ska bo, arbeta och hur de ska resa. Norrmännen vill gärna ta del av hur vi jobbar i Sverigeförhandlingen. HG Wessberg fick frågor om bland annat statens roll, användning av trängselskattemedel, vem är initiativtagare etcetera.

Bergenskonferansen 2015 arrangerades av Eiendomsmegler Vest, Bergen Næringsråd, OBOS, OPUS Bergen och PwC.

Efter konferensen träffade HG Wessberg och Hans Rode kommunala och regionala politiker som var intresserade av förhandlingens arbetssätt och metoder och Sverigeförhandlingen har sänt material till de närvarande.

Bild: In Green / Shutterstock.com

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn