Nyttoanalyserna på Sverigeförhandlingens webbplats

In AKTUELLT by sandra

Banner-sektionen-forhandling

Den 1 oktober var sista dagen för kommuner, regioner och andra intressenter att skicka in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Totalt var det 80 intressenter, främst kommuner och regioner, som skickade in sina nyttoanalyser och intresseanmälningar. Vissa skickades in av en enda kommun eller region medan andra undertecknades av flera.

Nyttoanalyserna anger vilket mervärde höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärderna medför lokalt och regionalt i form av bostäder, restider, arbetsmarknad, näringsliv, miljö och sociala nyttor för respektive kommun och region. Dessa är ett viktigt underlag i de förhandlingar som inleds för höghastighetsjärnvägen den 1 februari och för åtgärder i storstäderna den 8 februari 2016.

Nu har nyttoanalyserna granskats och begärda kompletteringar har skickats in till Sverigeförhandlingen. Materialet finns nu publicerat på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se (går även att nå via ”FÖRHANDLING” i menyn till vänster).

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn