Ökade kostnader för höghastighetsjärnvägen

In AKTUELLT by louise

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_004

I dag har vi träffat Trafikverket som har redovisat nya beräkningar för vad höghastighetsjärnvägen kan komma att kosta. Enligt Trafikverkets nya beräkningar beräknas investeringen i höghastighetsjärnvägen uppgå till mellan 190 och 320 miljarder kronor. De ökade kostnaderna beror på nya och mer preciserade krav på anläggningen till exempel spårets utformning och bullerskydd, att beräkningsunderlagen nu är bättre och mer precisa än tidigare samt att innehållet i projektet förändrats till exempel när det gäller stationers utformning.

– Vi har i dag fått nya kostnader för höghastighetsjärnvägen, som visar att höghastighetsjärnvägen blir dyrare än man tidigare beräknat. Sverigeförhandlingen ställer nu ett antal kompletterande frågor till Trafikverket. Bland annat ber vi dem om en ”second opinion”, helst på internationell nivå. Dessutom ska de titta möjliga besparingsåtgärder, säger HG Wessberg.

– Detta är den största infrastruktursatsningen i Sverige på 150 år och trots att höghastighetsjärnvägen blir dyrare bedömer Trafikverket att det är en god investering för Sverige. Den nya höghastighetsjärnvägen innebär nya pendlingsmöjligheter, nya arbetsmarknadsregioner, nya resmönster och ett ökat bostadsbyggande, säger Catharina Håkansson Boman.

I mitten på januari överlämnar Sverigeförhandlingen en delrapport till regeringen om finansiering och kommersiella förutsättningar för höghastighetsjärnvägen. Den 1 februari inleds förhandlingarna med kommunerna.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Här kan du läsa rapporten i fulltext: Utbyggnadsstrategier och förhandlingsunderlag för höghastighetsjärnvägar.

Sverigeförhandlingens frågor till Trafikverket finns här: Frågeställningar vid möte med Trafikverket 2015-12-04 .

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn