Ostlänken följs av Lund-Hässleholm

In AKTUELLT by asa


Vid en pressträff i Lund presenterade infrastrukturminister Anna Johansson direktiven till åtgärdsplaneringen, nästa steg i regeringens infrastrukturplanering. Hon berättade bland annat att Lund-Hässleholm är den sträcka i höghastighetssystemet som kommer att byggas efter Ostlänken (Järna–Linköping), och lyfte vikten av att koppla ihop bostadsbyggande med infrastruktursatsningar.

Ur regeringens pressmeddelande:
Regeringens mål om att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer, innebär att sträckorna Järna–Linköping (Ostlänken) och Lund–Hässleholm ska byggstartas under planperioden. Trafikverket ska säkerställa att utbyggnaden sker på ett kostnadseffektivt sätt.

– Ett viktigt fokus för regeringens samhällsbygge är satsningar på järnvägen. Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna – Linköping. Nu presenterar vi nästa tänkta sträcka: Lund-Hässleholm. En järnvägssträcka som både är viktig i sig själv och som en del i ett framtida höghastighetssystem, säger Anna Johansson.

Läs regeringens pressmeddelande och direktiv till åtgärdsplanering här.

Skrivet om dagens nyhet:

SVT Nyheter: Stambanebygget genom Skåne tidigareläggs
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/nytt-stambanebygge-i-skane-senast-2029

Sydsvenskan: Byggstarten för höghastighetstågen Lund-Hässleholm tidigareläggs
http://www.sydsvenskan.se/2017-03-24/byggstarten-for-hoghastighetstagen-lund-hassleholm-tidigarelaggs

SvD: Höghastighetsspår mellan Lund och Hässleholm
https://www.svd.se/hoghastighetsspar-mellan-lund-och-hassleholm/i/senaste

Dagens Industri: Här byggs snabbjärnvägen
http://www.di.se/nyheter/har-byggs-snabbjarnvagen/

Sveriges Radio: Höghastighetsbana ska byggas i Skåne senast år 2029
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6659239

DN: Höghastighetsspår mellan Lund och Hässleholm
http://www.dn.se/ekonomi/hoghastighetsspar-mellan-lund-och-hassleholm/Fastighetsnytt: Regeringen: höghastighetstågen blir av
http://fastighetsnytt.se/2017/03/regeringen-hoghastighetsjarnvagen-ska-fardigstallas/

Malmö stads pressmeddelande: Äntligen! Regeringen prioriterar Skåne när nya stambanor för höghastighetståg byggs http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/aentligen-regeringen-prioriterar-skaane-naer-nya-stambanor-foer-hoeghastighetstaag-byggs-1876605

Lunds kommuns pressmeddelande: Lund-Hässleholm nästa sträcka i höghastighetssystemet
https://www.lund.se/kommun–politik/press–och-informationsmaterial/pressmeddelanden/pressmeddelande—detalj/?item_id=1876350&type_of_media=pressrelease

Se presskonferensen på Lunds kommuns Facebook:
https://www.facebook.com/lundskommun/

 

 

 

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn