Förhandling om infrastruktur sätter fart på bostadsbyggandet

In AKTUELLT by louise

Planerardagen 2016

– Vi har en stark förhandlingskultur i Sverige och när parterna måste binda upp resurser i en förhandling, så är det starkare än ordinarie processer, sa HG Wessberg på Planerardagen 2016 som arrangerades av Sveriges arkitekter.

Årets planerardag satte fokus på att byggandet i Sverige slår rekord samtidigt som bostadsbristen är större än någonsin. Sverigeförhandlingen med HG Wessberg deltog under passet ”Möt planerarna som flyttar gränser!”. Med Sverigeförhandlingen som konkret exempel gjorde de under detta pass nedslag i två kommuner som jobbar för att förverkliga målen om ökat bostadsbyggande kopplat till investeringar i hållbart resande.

HG Wessberg talade om att vi nu är inne i ett systemskifte för den svenska järnvägen.

– Infrastruktur är inte bara en kommunikationsåtgärd, den skapar nyttor och värden och får konsekvenser för många områden. sa HG Wessberg.

Han lyfte förhandlingen som en metod där vi kopplar ihop infrastruktur och bostadsbyggande och skapar något nytt.

Karin Milles Beier, stadsarkitekt i Norrköpings kommun berättade om Ostlänkens betydelse.

– Norrköping växer för fullt och det har vi Ostlänken att tacka för. Med Ostlänken kommer avståndet Norrköping-Stockholm att tidsmässigt vara lika långt som avståndet Uppsala-Stockholm. Vi blir nu en integrerad del av Stockholms arbets- och bostadsmarknad, sa Karin Milles Beier.

På senare år är Ostlänken, jämte etableringen av Linköpings Universitet, den stora milstolpen för Norrköping. Och Norrköping växer. År 2035 kommer Norrköping att ha 40 000 nya invånare.

Emelie Grind, Samhällsbyggnadsdirektör från Järfälla kommun, berättade om utvecklingen i Barkarbystaden. Det är snart tre år sedan handslaget med stat och landsting om utbyggd tunnelbana och byggandet av 14 000 bostäder i Järfälla.

– Sedan handslaget har Järfälla ställt om från nöjd förortskommun som låg i mitten på alla index till att ta en plats regionalt. Vi sticker ut hakan och ökar i rankingar, sa Emelie Grind.

Enligt Emelie Grind är tunnelbanan en katalysator för stadsutveckling och Stockholmsöverenskommelsen har en jättestor marknadspotential. Tunnelbanan byggstartar 2018 och tas i trafik 2024.

– Man måste se sitt regionala bidrag först och sedan det lokala. Vi har arbetat om strukturplanen för Barkarbystaden från 5 000 bostäder till 18 000 bostäder.

– Det är en utmaning – och ibland en fördel – att staden och tunnelbanan växer fram samtidigt. Vi har en mycket hög utbyggnadstakt om ca 1 000 bostäder per år. Tidigare låg vi på ett par hundra bostäder per år, avslutar Emelie Grind.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn