Sverigeförhandlingen

PM om värdeåterföring

In AKTUELLT by sandra

Värdeåterföring, Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens uppdrag om ”Värdeåterföring” är att komplettera det svenska systemet med verktyg för värdeåterföring när marken inte är kommunalt ägd. Det handlar om hur kommuner och fastighetsägare ska få en möjlighet att genom förhandling i samband med exploateringsavtal hitta lösningar som skapar nyttor för båda parter och där de kan dela på den ekonomiska nyttan.

Normalt bestämmer den här typen av förhandlingar hur kostnaderna ska fördelas, medan Sverigeförhandlingen skissar på ett värdebaserat system. Sverigeförhandlingens uppdrag är att komplettera det svenska systemet med verktyg för värdeåterföring när marken inte är kommunalt ägd. Här handlar det om hur stort värde en infrastruktursatsning kan skapa och som är realiserbart för fastighetsägaren. Detta värde kan sedan delas mellan fastighetsägaren och kommunen.

Denna PM beskriver översiktligt Sverigeförhandlingens uppdrag att presentera ett författningsförslag för så kallad värdeåterföring, senast 1/6 2015.

Läs hela texten och ta del av våra andra underlag och rapporter på www.sverigeforhandlingen.se/dokument

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn