Pressklipp, Sverigeförhandlingen

Pressklipp, juni 2015

In AKTUELLT, PRESSKLIPP by sandra

Nedan följer ett urval av den senaste månadens pressklipp.
Pressklipp, Sverigeförhandlingen

Vårt seminarium
https://www.youtube.com/watch?v=P5wdm4G3R10&feature=youtu.be

Wessberg: ”Vilket värde ger höghastighetståg din kommun?” – intervju med Dagens samhälle
http://www.dagenssamhalle.se/play/wessberg-vilket-vaerde-ger-hoeghastighetstag-din-kommun-16959

Snabbare snabbtåg ger mer buller
http://www.sydsvenskan.se/sverige/snabbare-snabbtag-ger-mer-buller/

Hallå där Sven-Åke Eriksson!
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Ostlanken/Nyheter-Ostlanken/2015-06/halla-dar-sven-ake-eriksson/

Men det ar högst ovisst hur stor folklig förankring planerna har
PDF

Så kan järnvägen bli bättre
http://da.se/2015/06/sa-kan-jarnvagen-bli-battre/

Framtidens järnväg avgörs vid förhandlingsbordet
PDF

Kommuner förbereder för snabbtåget
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6196178

Regeringens förväntningar kritiseras
PDF

Kastrup växer med snabba tåg
http://www.skd.se/2015/06/15/kastrup-vaxer-med-snabba-tag/

Kommuner enas kring framtida tågsträckning
PDF

Kommunerna kan investera mer tack vare värdestegringsersättning
http://statskoll.se/nyheter/kommunerna-kan-investera-mer-tack-vare-vardestegringsersattning/

Så föreslås värdeökningen av infrastruktursatsningar hanteras
http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2015/sa-foreslas-vardeokningen-av-infrastruktursatsningar-hanteras

Nytt förslag ska stimulera satsningar på infrastruktur
http://www.fastighetstidningen.se/nytt-forslag-ska-stimulera-satsningar-pa-infrastruktur/

Värdeökning tack vare ny infrastruktur
http://www.infrastrukturnyheter.se/2015/06/v-rde-kning-tack-vare-ny-infrastruktur

Låga ambitioner för Halmstadbornas tågalternativ
PDF

Nya siffror för höghastighetståg talar för Växjö
PDF

Halmstad kan bli ett nav för höghastighetståg
http://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.4052414-halmstad-kan-bli-ett-nav-for-hoghastighetstag 

Låga ambitioner för Halmstadbornas tågalternativ
http://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.4052410-laga-ambitioner-for-halmstadbornas-tagalternativ 

Höghastighetsjärnväg via Värnamo ger störst samhällsekonomisk vinst
http://www.rjl.se/Om-regionen/nyheter-och-medieservice/nyheter/Nyheter-fran-regionen/hoghastighetsjarnvag-via-varnamo-ger-storst-samhallsekonomisk-vinst/

Järnvägen kan bli här
http://skillingaryd.nu/nyheter/jarnvagen-kan-bli-har#29058 

Missuppfattning om höghastighetsbana
PDF

Sverigeförhandlarna besökte Värnamo
http://www.varnamo-naringsliv.se/?file=newsView.aspx&newsId=770

Ska lösa järnvägsknuten
PDF 

Vilka ska dela Borås festnota?
http://www.bt.se/ledare/vilka-ska-dela-boras-festnota/

Höghastighetsjärnväg via Värnamo ger störst samhällsekonomisk vinst
http://www.rjl.se/Om-regionen/nyheter-och-medieservice/nyheter/Nyheter-fran-regionen/hoghastighetsjarnvag-via-varnamo-ger-storst-samhallsekonomisk-vinst/

Ett steg närmare höghastighetståg i Ljungby
http://www.smalanningen.se/artikel/132979/mest-nytta-med-hoghastighetstag-via-ljungby

Värnamo blir vinnare
http://www.varnamonyheter.se/artikel/133037/varnamo-blir-vinnare

Glädjebesked för Ljungby menar M
PDF

Myndighet lyfter fram Hässleholm
PDF

Svensk järnväg ska få japansk effektivitet
http://www.svd.se/svensk-jarnvag-ska-fa-japansk-effektivitet/i/senaste

Störst samhällsekonomisk nytta att köra höghastighetståg via Hässleholm till Malmö
http://www.newsoresund.se/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=595&wysijap=subscriptions&user_id=648

Ljungby vann första ronden
PDF

Vinst för båda sidor
PDF

Växjö slåss om station
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=6178258

”Järnvägsspåren måste på plats”
http://www.unt.se/uppland/uppsala/jarnvagssparen-maste-pa-plats-3755263.aspx

S redo att låna ny järnväg
http://www.di.se/artiklar/2015/6/1/s-redo-att-lana-till-ny-jarnvag/ 

Positivt möte om höghastighetståg
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6178192

Löfven vill ge pensionspengar till järnvägen
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-vill-ge-pensionspengar-till-jarnvagen

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn