Pressklipp, Sverigeförhandlingen

Pressklipp, november 2016 (uppdateras löpande)

In AKTUELLT, PRESSKLIPP by louise

Pressklipp, Sverigeförhandlingen

Nedan följer ett urval av pressklipp från november 2016. Artikeln uppdateras löpande men publiceringsdatumet förblir detsamma.


Önskar järnvägsstation under Landvetter flygplats
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/onskar-jarnvagsstation-under-landvetter-flygplats

”Bygg en ny fast förbindelse i Öresundsregionen”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bygg-en-ny-fast-foerbindelse-i-oeresundsregionen-29784

Trafikutskottets ordförande vill prioritera dubbelspår på Västkustbanan
http://www.newsoresund.se/trafikutskottets-ordforande-vill-prioritera-dubbelspar-pa-vastkustbanan/

Bolaget tror på snabbtågen
http://www.affarsliv.com/nyheter/norrkoping/bolaget-tror-pa-snabbtagen-om4404098.aspx

Ljungby kämpar vidare för snabbtåg
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/ljungby-kampar-vidare-for-snabbtag

SJ:s kapacitet räcker inte – satsar miljarder på nya tåg
http://www.svd.se/sj-chef-miljardsatsar-pa-nya-tag–och-blickar-utomlands/i/senaste

Kapaciteten på järnvägar ökar med höghastighetstågen
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/kapaciteten-pa-jarnvagar-okar-med-hoghastighetstagen/

Fastighetsnytt Podcast: Sverige borde bli mer som Kanada – intervju med Magnus Meyer, vd på WSP
http://fastighetsnytt.se/podcast/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Karlskronapolitiker diskuterar höghastighetsbana i riksdagen
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/karlskronapolitiker-diskuterade-hoghastighetsbana-i-riksdagen

”Vi vill ha en rättvis behandling”
http://www.smp.se/vaxjo/vi-vill-ha-en-rattvis-behandling/

Ny organisation som kan ta vid efter Sverigeförhandlingen diskuteras
http://www.newsoresund.se/ny-organisation-som-kan-ta-vid-efter-sverigeforhandlingen-diskuteras/

Tågförseningar kostar miljarder
http://www.gp.se/nyheter/sverige/t%C3%A5gf%C3%B6rseningar-kostar-miljarder-1.426951

Var ska stationen ligga på Landvetter?
http://www.jarnvagsnyheter.se/2016/11/var-ska-stationen-ligga-p-Landvetter

Älmhult ger inte upp snabbtågskampen
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/almhult-ger-inte-upp-snabbtagskampen

Sverigeförhandlingen inleder regiondialog
http://www.rjl.se/Om-regionen/pressrum/nyheter/Nyheter-fran-regionen/sverigeforhandlingen-inleder-regiondialog/

Regeringen vill bygga helt nya städer
http://www.di.se/nyheter/regeringen-vill-bygga-helt-nya-stader/

Regeringen vill se helt nya städer
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/regeringen-vill-se-helt-nya-stader-24189

Stora satsningar på infrastruktur
http://mvt.se/asikter/ledare/stora-satsningar-pa-infrastruktur-om4381435.aspx

Större nyttor med rätt järnväg
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/storre-nyttor-med-ratt-jarnvag/

LRF vill ha snabbtågsbesked
http://www.tranastidning.se/article/lrf-vill-ha-snabbtagsbesked/

Trots politiska satsningar: skåningarna allt mer ointresserade av en förbindelse med Danmark
http://www.sydsvenskan.se/2016-11-15/trots-politiska-satsningar-skaningarna-allt-mer-ointresserade-av-danmark-och-en-hh-forbindelse

Kalkylen talar för höghastighetståg
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kalkylen-talar-foer-hoeghastighetstag-29349?pack=29359

”Vi har inte gett upp än”
http://www.smalanningen.se/article/vi-har-inte-gett-upp-an/

Vi behöver snabbtåg – men inte på räls
http://www.gp.se/nyheter/debatt/vi-beh%C3%B6ver-snabbt%C3%A5g-men-inte-p%C3%A5-r%C3%A4ls-1.3956343

Ledare: Bromsar Boråståget väljer vi bilen
http://www.bt.se/ledare/bromsar-borastaget-valjer-vi-bilen/

Magnettåg ratas på föråldrad research
http://www.gp.se/nyheter/debatt/magnett%C3%A5g-ratas-p%C3%A5-f%C3%B6r%C3%A5ldrad-research-1.3956341

Regionpolitiker i aktion för ny stambana
http://www.jp.se/article/regionpolitiker-i-aktion-for-ny-stambana/

Infrastruktursatsningar för hela landet
http://norran.se/asikter/debatt/infrastruktursatsningar-for-hela-landet-695053

”Stoppa inte vår tids stora samhällsbygge”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-inte-var-tids-stora-samhaellsbygge-29200

Insänt: Större nyttor med rätt järnväg
http://helsingborg.lokaltidningen.se/insant-storre-nyttor-med-ratt-jarnvag-/20161110/artikler/161119968/1085

”Dags att följa i Danmarks spår”
http://byggindustrin.se/artikel/kronika/dags-att-folja-i-danmarks-spar-24141

Lagförslag om värdeåterföring
http://fastighetsnytt.se/2016/11/lagforslag-om-vardeaterforing/

Vi behöver höghastighetståg
http://www.nt.se/asikter/debatt/vi-behover-hoghastighetstag-om4370416.aspx

11 röster om framtidens stambana
http://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/nyheter1/samhallsplanering/2016/11-roster-om-byggstart-sverige/

Så kan Ostlänken ge nya arbetstillfällen i Motala
http://corren.se/nyheter/ostlanken-ska-ge-nya-arbetstillfallen-i-motala-om4372509.aspx

Nya uppdrag för höghastighetståg
http://fastighetsnytt.se/2016/11/trafikverket-far-tva-nya-uppdrag-for-en-utbyggd-jarnvag/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

6 av 10 positiva till Österleden
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/6-av-10-positiva-till-osterleden/

Kvinnor avvaktande till nya Östlänken
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/manga-positiva-till-osterleden

”Fattar staten rätt tågbeslut?”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/fattar-staten-raett-tagbeslut-28981

Snabbtågen kan göra många hemlösa
http://www.di.se/nyheter/snabbtagen-kan-gora-manga-hemlosa/

Bygg ny järnväg Borås–Göteborg
http://www.bt.se/debatt/bygg-ny-jarnvag-boras-goteborg/

“ERTMS i stället för underhåll”
http://rt-forum.se/nyheter/ertms-i-stallet-for-underhall/

De vill se en förlängning av Ostlänken
http://www.jarnvagsnyheter.se/2016/11/de-vill-se-en-f-rl-ngning-av-ostl-nken

LRF säger nej till snabbjärnvägen
http://www.jp.se/article/lrf-sager-nej-till-snabbjarnvagen/

Studio Ett om höghastighetsjärnvägen (sändningen kl 16 – ca 1 tim 26 min in i sändning) 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/800462?programid=1637

Han håller i trådarna för århundradets största infrastrukturprojekt
http://www.handelskammaren.net/sv/Nyheter/Nyhetsarkiv/Artiklar/2016/oktober/han-haller-i-tradarna-for-arhundratets-infrastrukturprojekt/

”Höghastighetståg kräver fokus på produktivitet”
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/hoeghastighetstag-kraever-fokus-pa-produktivitet-28934

Nya tunnelbanan kommer närmare
http://fastighetsnytt.se/2016/11/nya-tunnelbanan-kommer-narmare/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Ja till höghastighetsjärnväg via Fehmarn Bält
http://fastighetsnytt.se/2016/11/ja-till-hoghastighetsjarnvag-via-fehmarn-balt/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

 


Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn