Pressmeddelande: Viktig länk för höghastighetsjärnvägen är klar

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har nu slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare. Ostlänken utgör därmed en del av den nya höghastighetsjärnväg som ska trafikeras med både höghastighetståg och … Fortsätt läsa Pressmeddelande: Viktig länk för höghastighetsjärnvägen är klar