Rapport från Trafikverket: Översiktlig landskapskaraktärsanalys

In AKTUELLT by sandra

Svensk natur

En ny höghastighetsjärnväg innebär stora möjligheter och utmaningar beroende på landskapens varierande karaktär och funktionalitet. För att utreda och planera ny järnväg och för att den senare ska kunna infogas och samspela med landskapet runt omkring krävs kunskap om, och förståelse för, dessa olika förutsättningar.

Inför åtgärdsvalsstudierna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö har Trafikverket därför tagit fram en översiktlig landskapskaraktärsanalys.

Översiktlig landskapskaraktärsanalys, södra Sverige finns att läsa på Trafikverkets webbplats.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn