Trängselskatt - östlig förbindelse, rapport från Trafikverket. Foto: Sandra Adams Backlund

Rapport från Trafikverket: ”Trängselskatt med Östlig förbindelse”

In AKTUELLT by sandra

Trängselskatt - östlig förbindelse, rapport från Trafikverket. Foto: Sandra Adams Backlund

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår bland annat att analysera och pröva olika finansieringslösningar för en Östlig förbindelse. Östlig förbindelse är en vägförbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet mellan Norra länken och Södra länken öster om Stockholms innerstad. Tillsammans med Södra länken, Essingeleden och Norra länken skulle den bilda en ringled runt centrala Stockholms stad.

Utbyggnad av Stockholms tunnelbana, andra kollektivtrafiksatsningar samt Östlig förbindelse ska bedömas samlat och tillsammans med analyser av trängselskattens framtida utformning. Sverigeförhandlingen gav därför Trafikverket i uppdrag att studera olika finansieringsmöjligheter för genomförandet av Östlig förbindelse i Stockholm.

Rapporten ”Trängselskatt med Östlig förbindelse” har nu lämnats till Sverigeförhandlingen. Den landar i slutsatserna att det är möjligt att utvidga trängselskatten så att både den trafikstyrande effekten förbättras och intäkterna ökar om Östlig förbindelse byggs.

Rapporten är ett av flera underlag om Östlig förbindelse som kommer att levereras till Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen kommer att göra sin egen analys och utvärdering av de bedömningar som kommit in. Analysen presenteras i en delrapport som överlämnas till regeringen vid halvårsskiftet 2016.

Länk till ”Trängselskatt med Östlig förbindelse” (PDF)

Rapporten går även att nå via vår dokumentsida (www.sverigeforhandlingen.se/dokument)

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn