Referensgruppen angående resurseffektiv stadsutveckling, Sverigeforhandlingen. Foto: Anna Modin, Sverigeförhandlingen

Referensgruppen för resurseffektiv stadsutveckling är i gång

In AKTUELLT by sandra

Referensgruppen angående resurseffektiv stadsutveckling, Sverigeforhandlingen. Foto: Anna Modin, Sverigeförhandlingen

Fredagen den 8 maj träffades Sverigeförhandlingens referensgrupp för resurseffektiv stadsutveckling för första gången.

På mötet redovisade HG Wessberg, Sverigeförhandlingens förhandlare, förslag till hur gruppen ska arbeta. Referensgruppen ska bidra med goda exempel på hur resurseffektiv stadsutveckling kan bedrivas och hur detta kan användas i Sverigeförhandlingens arbete. Arbetet ska också utmynna i förslag om hur, och i vilken form, erfarenheterna redovisas för regeringen samt användning/tillämpning av dessa.

Gruppen kommer att träffas ett antal gånger per år och nästa tillfälle kommer användas till att pröva och diskutera användbara exempel för resurseffektiv stadsutveckling.

Deltagare, referensgruppen:

  • Göran Cars, professor KTH
  • Anette Scheibe, stadsbyggnadsdirektör Stockholm
  • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Malmö
  • Johan Trouvé, VD Handelskammaren Göteborg
  • Malin Bosaeus, konsult WSP Stockholm
  • Ewelina Holm, kommunikationsansvarig Einar Mattsson
  • Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges arkitekter

Instruktioner för referensgruppen för resurseffektiv stadsplanering

På bilden, bakre raden från vänster: Hans Rode, Göran Cars, HG Wessberg, Johan Trouvé, Tobias Olsson. Främre raden från vänster: Malin Bosaeus, Ewelina Holm, Christer Larsson.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn