Regeringens mål är att höghastighetsjärnvägen ska färdigställas

In AKTUELLT by louise

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_0
Den 6 oktober beslutade regeringen om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling. Här föreslår regeringen kraftigt ökade ramar som bland annat innebär byggandet av en höghastighetsjärnväg.

Propositionen, som innehåller inriktning och ekonomiska ramar för satsningar i transportinfrastrukturen för planperioden 2018–2029, presenterades på en pressträff av infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin. Här framgick att regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman. Utbyggnaden ska ske i en takt som ekonomin tillåter.

– Den här infrastrukturpropositionen ger ekonomiska ramar för fler tåg i tid och mer gods på järnväg. Vi sätter också upp ett mål om nya stambanor för höghastighetståg. De är alla viktiga delar i en omställning av transportsystemet, säger Isabella Lövin i pressmeddelandet.

Läs hela pressmeddelandet här.

Presskonferensen kan ses i efterhand på regeringens webbplats.

Infrastrukturpropositionen: Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling.

Näringsdepartementets faktablad om infrastrukturpropositionen.

Här kan du läsa en del av det som skrivits i media – pressklippen uppdateras löpande.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn