Reviderade avtal publicerade

In AKTUELLT by sandra

Sverigeförhandlingen webb

Sverigeförhandlingen överlämnade den 1 respektive 8 februari 2016 förslag till ramavtal och objektsavtal för höghastighetsjärnväg och åtgärder i storstad.

Konferenser om juridiken anordnades efter dessa datum och vi gav möjlighet att komma med synpunkter/justeringsförslag fram till den 8 april 2016. Efter detta datum har våra jurister (Stig Luttinger och Mannheimer Swartling) gjort en juridisk genomgång som avslutades den 4 maj 2016.

De nya slutgiltiga versionerna med markerade förändringar samt loggen med de inkomna synpunkter finns nu tillgängliga på vår förhandlingswebb (www.forhandling.sverigeforhandlingen.se) under ”Avtal” i vänstermenyn.

En del av de inkomna synpunkterna har varit av annan art än juridiska frågor och dessa synpunkter får adresseras i de kommande förhandlingarna.

De reviderade avtalen finns att läsa på www.forhandling.sverigeforhandlingen.se/avtal.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn