Niklas Lundin, foto: Louise Andersson

Niklas Lundin: ”Slutspurt i storstadsförhandlingarna”

In AKTUELLT by sandra

Niklas Lundin, foto: Louise Andersson

Niklas Lundin, huvudsekreterare på Sverigeförhandlingen:

”Hittills har vi genom förhandling lyckats uppnå överenskommelser kring stationslägen, bostadsbyggande, medfinansiering och förskottering med alla kommuner längs höghastighetsjärnvägen, utom storstäderna. Tolv stationer längs den nya höghastighetsjärnvägen och 110 000 bostäder är resultatet så här långt. Detta har vi redovisat i en lägesrapport som finns att läsa här. Nästa rapport till regeringen är vår slutrapport och den kommer först om 16 månader. Det här betyder dock inte att tempot och intensiteten i arbetet sjunkit, tvärtom.

Förhandlingarna med storstäderna fortsätter under hösten och utöver höghastighetsjärnvägen är fokus i dessa diskussioner hur kollektivtrafiken kan utvecklas och leda till ett ökat bostadsbyggande. I Stockholm tillkommer dessutom frågan om Östlig förbindelse som är en trafiktunnel för väg-, buss och spårtrafik under Saltsjön. Trafiktunneln binder samman söder och norr och sluter vägringen runt Stockholm.

En annan aktuell uppgift är att omvandla våra överenskommelser med kommunerna till konkreta avtal. Det här är ett arbete där avtalen stegvis har tagit form och där kommunerna kommit med synpunkter på hur avtalstexten ska utformas.

Lägg till detta att arbetet fortsätter med våra övriga uppdrag om järnväg i norr, ny Öresundsförbindelse och cykel. Vi ser fram mot en arbetsintensiv och spännande höst där många av våra frågor kommer att figurera i samhällsdebatten.”

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn