”Sörmland gynnas av att stambanan avlastas”

In AKTUELLT by asa

Det var ett av många konstateranden på regiondialogen i Sörmland som ägde rum i Nyköping i förra veckan. Under två möten deltog bland annat representanter från regionen, turismnäringen, kulturlivet, näringslivet, akademin, media, arbetsförmedlingen samt kommuner utan stationsläge. Syftet var att diskutera hur den nya höghastighetsjärnvägens nyttor kan spridas och tas tillvara i hela regionen.

Under våren genomför Sverigeförhandlingen regiondialoger i Sörmland, Östergötland, Jönköping och Kronobergs län. Detta var den andra regiondialogen.
– Vi hoppas att det här är starten för många fler samtal runt om i regionerna. Det är viktigt att involvera många aktörer och förklara för medborgarna vad vi ska ha den nya järnvägen till, sa Catharina Håkansson Boman.

Under dagen lyftes behovet av en höghastighetsjärnväg och vilka effekter infrastruktur kan ha på ett samhälle. Ett tydligt exempel är Eskilstuna och hur tillkomsten av Svealandsbanan påverkat kommunens utveckling och tillväxt på ett mycket positivt sätt.

Flera av näringslivets representanter talade om järnvägens effekter i olika faser. Först ska den byggas och då behövs det arbetskraft och nya tjänster. Det kan handla om allt från underleverantörer för själva byggnationen till ökad efterfrågan på hotell- och restaurangbranschen.

Deltagarna konstaterade att de stora byggföretagen troligtvis uppslukas av järnvägsbygget och storstädernas bostadsbyggande och att de små lokala företagen och entreprenörerna kommer att vara viktiga för byggbehoven i Sörmland. Här lyftes vikten av att beställarna måste se möjligheterna med att upphandla de mindre företagen för att gynna det lokala näringslivet.

När den nya höghastighetsjärnvägen väl är på plats påverkas kommunerna på flera sätt. Då utökas arbetsregionen och pendlingen underlättas, både på den nya järnvägen och de befintliga, och även företagens godstransporter får bättre förutsättningar på järnväg.

En större och bredare arbetsmarknad kommer att få effekter på näringslivet enligt Hans Rainer VD för Nyköpingsregionen, som hjälper företag som vill utveckla sin verksamhet eller etablera sig i regionen.
– Våra affärsrelationer är till största delen nordsydliga, dvs i ett stråk från Stockholm till Linköping. Med en höghastighetsbana förstärks den utvecklingen positivt. Många företag har idag svårt att rekrytera kvalificerad personal och järnvägen kan då knyta högskolorna norr och söder om oss närmare vår egen region. Dessutom underlättas självklart arbetspendlingen, vilket även det gynnar tillgången på kvalificerad personal, sa Hans Rainer.

Besöksnäringen talade om priserna på tågresorna och att de inte får vara för höga. Då stannar besökarna hemma. Samtidigt är det avgörande att höghastighetssystemet binds ihop med det övriga systemet för att få ut mesta möjliga nytta.

Att höghastighetsjärnvägen kommer att avlasta stambanorna ger stora positiva effekter på hela järnvägsnätet. Då skapas förutsättningar för ökad person- och godstrafik, bättre underhåll och punktlighet på de gamla spåren, vilket också gynnar de kommuner som inte ligger vid höghastighetsjärnvägen. Dessutom blir många kommuner av med mycket av den genomgående trafik som inte stannar idag utan bara är på genomresa.
– Vi ser att de kommuner som tidigare varit skeptiska vänder nu när de förstår att en ny järnväg också innebär att stambanan blir avlastad, säger Matthias Pfeil, analytiker och utredare på Sörmlandstrafiken/Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Alla enades om att kommunerna och regionen har ett stort jobb framför sig när det handlar om att pedagogiskt visa för invånarna vad det är som ska ske och varför. Vad vinner kommuninvånarna på att det kommer en höghastighetsjärnväg? För att lyckas med den uppgiften är samarbetet kommuner emellan och med media mycket viktigt.

För Sverigeförhandlingens del återstår regiondialoger i Östergötland och Kronobergs län. Resultatet från mötena ska sedan sammanställas och prövas på en större regiondialog i Jönköping den 8 maj. Läs mer och anmäl dig här.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn