Foto: Petrus Olsson, Folio Images

Välkomna tillbaka till en spännande höst!

In AKTUELLT by louise

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Nu är vi tillbaka efter en vilsam och solig sommar. Det är med ny energi som vi återupptar våra förhandlingar redan denna vecka. Under våren nådde vi överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs den nya höghastighetsjärnvägens sträckningar utanför storstäderna. Sammanlagt betyder det tolv stationer och åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder.

Ni som vill friska upp minnet om vad som hände i våras kan läsa vår lägesrapport från den 5 juli här.

Nu fortsätter vi arbetet och hoppas på ännu fler bostäder. Men det är annat på gång också. I september presenterar Trafikverket en samlad effektbedömning – denna består av samhällsekonomisk analys, analys av hur investeringen bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen samt en analys av hur investeringens nyttor fördelar sig på olika grupper. Senare under hösten presenterar regeringen en infrastrukturproposition. Summa summarum har vi en intensiv och spännande höst framför oss. Följ vårt arbete här och på Twitter.

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn