Stationsalternativ utreds i Linköping

In AKTUELLT by sandra

Sverigeforhandlingen igang

I Sverigeförhandlingens uppdrag ligger att pröva sträckor och stationslägen för de nya höghastighetsjärnvägarna – så även för Ostlänken.

Eftersom valet av stationslösning påverkar kostnaden och graden av medfinansiering för de nya höghastighetsjärnvägarna har Sverigeförhandlingen bett Trafikverket studera olika lösningar. De ska titta på Trafikverkets grundalternativ, kommunens tunnellösning och ett passagespår med anslutning till nuvarande station som lyfts av Sverigeförhandlingen. Detta uppdrag kommer att vara klart i slutet på juni.

Inget av alternativen kommer att stoppa möjligheten för snabbtågen att stanna i Linköping. Med passagealternativet kommer de tåg som inte ska stanna köra förbi utan att åka genom staden. De som ska stanna i Linköping kör in via ett spår till stationen som fortsatt kommer att ligga kvar centralt i Linköping.

Vilken stationslösning det blir i slutändan vet vi inte än på ett tag. När de olika alternativen är utredda kommer Sverigeförhandlingen att förhandla med kommunen om bästa stationslösning och medfinansiering när det gäller nyttorna för de nya höghastighetsjärnvägarna.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn