Storstäderna listar infrastrukturens nyttor

In AKTUELLT by sandra

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_004

Sveriges tre storstadsregioner växer kraftigt. För att denna utveckling ska kunna fortsätta på lång sikt behöver vi infrastruktur som ger hög tillgänglighet samtidigt som vi behöver bygga fler bostäder.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att föreslå åtgärder som ska förbättra tillgängligheten och kapaciteten i våra tre storstadsregioner; Stockholm, Göteborg och Malmö och som leder till ett ökat bostadsbyggande.

Nyttorna i fokus

Nyttorna är centrala i Sverigeförhandlingens uppdrag och det handlar till exempel om vilken bostadsnytta, arbetsmarknadsnytta och näringslivsnytta som kan skapas genom olika infrastruktursatsningar. Detta gäller inte bara åtgärder i storstäderna utan också när stationslägen analyseras längs höghastighetsjärnvägarna.

Just nu är Sverigeförhandlingen inne i en faktafas då allt underlag för de kommande förhandlingarna samlas in. Framöver kommer storstadskommuner och regioner att lista sina mest angelägna infrastrukturprojekt och tillsammans med Sverigeförhandlingen ta fram nytto- och intressentanalyser för dessa. När nyttor och kostnader är identifierade för de olika projekten ska dessa föras samman med förslag på finansiering och hur många bostäder som kan byggas. Därmed finns ett gemensamt underlag som kan ligga till grund för de kommande förhandlingarna. Med denna metod sätts fokus på nyttorna för de olika infrastrukturprojekten samtidigt som man möjliggör ett snabbt genomförande till lägsta möjliga kostnad.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn