Tidplan för nytto- och intressentanalyser

In AKTUELLT by sandra

Aktuellt-bilder-Sverigeforhandlingen_001

(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober 2015.)

Ett viktigt förhandlingsunderlag i de kommande förhandlingarna är de nytto- och intressentanalyser som ska tas fram för lokala och regionala infrastrukturinvesteringar i våra tre storstäder och för de orter som berörs av höghastighetsjärnvägen. För åtgärder i Stockholm, Göteborg och Malmö ska även kostnadsuppskattningar tas fram.

Nytto- och intressentanalyserna ska redovisa vilka nyttor som kan uppstå vid investering i nya höghastighetsjärnvägar och lokala och regionala kollektivtrafikinvesteringar.  De nyttor som ska redovisas är bostadsnytta, resenärsnytta, miljönytta, arbetsmarknadsnytta, näringslivsnytta och social nytta.

De som är intresserade av att delta i förhandlingen (kommuner, regioner med flera) ska redovisa nyttoberäkning, intressentanalys och i förekommande fall kostnadsuppskattning till Sverigeförhandlingen senast den 1 oktober.

Läs mer om tidplanen här.

Fler rapporter och underlag finns på sverigeforhandlingen.se/dokument.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn