Stockholms Centralstation - Foto: Sandra Backlund, Sverigeförhandlingen

Trafikverket fortsätter analysarbetet om framtidens järnväg

In AKTUELLT by louise

Sociala nyttor - rapport

Arbetet fortsätter med analyser av vad en höghastighetsjärnväg respektive vad en uppgradering av de befintliga stambanorna i södra Sverige skulle innebära. Nu har Trafikverket gjort en samhällsekonomisk kalkyl som ett första led i en samlad effektbedömning (SEB) som kommer i september.

Den samhällsekonomiska kalkylen är en del i ett bredare beslutsunderlag. Under augusti ska kompletterande analyser göras – till exempel vad gäller en större överflyttning av resor från flyg till tåg, förseningar i tågtrafiken, ändrade biljettpriser samt internationellt resande. En Samlad Effektbedömning, SEB, publiceras sedan i september. Den innehåller också en analys av hur investeringen bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen samt en analys av hur investeringens nyttor fördelar sig på olika grupper.

Läs vidare på Trafikverkets webbplats om arbetet med beslutsunderlag. Här finns samhällsekonomisk kalkyl av höghastighetsjärnväg samt samhällsekonomisk kalkyl för utbyggnad av befintliga stambanor. Rapporten om höghastighetsjärnväg finns också på http://sverigeforhandlingen.se/dokument/.

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn