Val av teknisk lösning kan minska kostnaden för nya järnvägen

In AKTUELLT by asa

Sverigeförhandlingen har inte bara i uppdrag att förhandla fram en höghastighetsjärnväg som bidrar med stora nyttor, utan också att hitta kostnadseffektiva lösningar och åtgärder som maximerar järnvägens samhällsekonomi. Vi ser att det finns behov av att undersöka andra tekniska lösningar då detta väsentligt skulle kunna minska de uppskattade kostnaderna för järnvägen – något som vi bland annat lyft i den här debattartikeln. Därför har vi gett Trafikverket i uppdrag att redovisa vilka möjligheter som finns, och vilka konsekvenser de kan få.

Trafikverket ska föreslå tekniska lösningar som minskar kostnaderna för järnvägen utan negativa effekter för nyttorna den medför i form av bostadsbyggande och nationell, regional och lokal utveckling. Några exempel på sådana åtgärder skulle kunna vara:

  • Ballastspår i stället för ballastfritt spår.
  • Lösningar som gör att behovet av bullerreducerande åtgärder minskar
  • Val av inklädning av tunnlar
  • Hantering av schaktmassor

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj. Läs det i sin helhet här.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn