Vilken sträcka bygger vi först?

In AKTUELLT by sandra

hhj-frankrike-speed

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att föreslå en strategi för utbyggnaden av den nya höghastighetsjärnvägen med hänsyn till kostnader och nyttor. Strategin ska innehålla lämplig utbyggnadsordning, sträckningar samt stationsuppehåll. I februari 2016 föreslog Sverigeförhandlingen den nya järnvägens sträckning och förhandlingar inleddes med kommunerna om stationsuppehåll. Nu har vi inlett ett arbete med en utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen, med sikte på att vara färdiga i juni 2017.

I Sverigeförhandlingens andra delrapport föreslog vi att färdigställandet av en sträcka ändpunkt till ändpunkt bör prioriteras. Detta för att realisera investeringarna och få till stånd trafik med höghastighetståg så snart som möjligt. Hela höghastighetsjärnvägen bör byggas ut så snart som möjligt, men begränsningar i tillgängliga medel eller på entreprenörsmarknaden kan göra det aktuellt att prioritera vissa etapper framför andra.

För att möjliggöra en tidig byggstart av höghastighetsjärnvägen år 2017 föreslog Sverigeförhandlingen i somras att regeringen bör ta beslut redan nu om att bygga sträckan mellan Järna och Jönköping.

I arbetet med utbyggnadsstrategin finns det flera möjliga etappindelningar som kommer att undersökas vidare, men huvudfrågan gäller vilken av sträckorna som bör prioriteras. Är det Stockholm till Göteborg eller Stockholm till Malmö?

I arbetet kommer vi att undersöka olika aspekter som har betydelse för prioriteringen och använda dessa för att göra en samlad bedömning av hur vi anser att prioriteringen bör se ut. Exempel på dessa är investeringskostnad, restidseffekter, antal resenärer, avlastning av befintliga banor med flera.

Vi kommer att ta hjälp av Trafikverket och även samråda med andra parter som järnvägsföretag, upphandlande regioner samt kommuner.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn