Albin Engholm och Gabriel Johansson har gjort sitt examensarbete på Sverigeförhandlingen

Webb-tv: Kan tillgänglighet påverka sociala förhållanden?

In AKTUELLT by sandra

Albin Engholm och Gabriel Johansson gjorde sitt exjobb om sociala nyttor på Sverigeförhandlingen

Hittills har det saknats effektiva metoder för att uppskatta och beräkna de sociala nyttor som uppstår vid ny transportinfrastruktur. Studenterna Albin Engholm och Gabriel Johansson såg detta som en utmaning och bestämde sig för att ägna examensarbetet vid Uppsala universitet åt att undersöka sambandet mellan tillgänglighet och sociala förhållanden.

Webb-tv: ”Kan tillgänglighet påverka sociala förhållanden?”

Det pågår många försök att fånga sociala nyttor och beskriva dem. I Sverigeförhandlingen är ambitionen att ta ytterligare ett steg mot kvantifierbara sociala nyttor och därför fick Albin Engholm och Gabriel Johansson i uppgift att utforska metoder för detta i sitt examensarbete.

”Tidigare har det mest gjorts kvalitativa kopplingar mellan utbyggd transportinfrastruktur och ökade sociala nyttor, men nu gör vi en kvantitativ ansats med hjälp av måttet för tillgänglighet”, säger Gabriel Johansson.

”Sociala nyttor kan vara ett svårt begrepp att beskriva men för oss handlar det framför allt om alla människors grundläggande livsvillkor – välfärd i form av trygghet, möjlighet att få utbildning och att hitta jobb, tillgång till sjukvård och så vidare”, säger Albin Engholm.

Resultaten som Albin och Gabriel presenterade i sin uppsats tyder på att tillgänglighet till transportinfrastruktur i hög grad hänger samman med positiva sociala förhållanden, men att det inte går att säga säkert vad som är orsaken till detta.

Studenterna menar att det blir allt vanligare att sociala aspekter vägs in vid planeringen av ny infrastruktur, men att de ser ett stort behov av ytterligare studier på området.

”Eftersom det saknats verktyg för att handskas med sådana ’mjuka värden’ har det tidigare varit svårt att genomföra dessa avvägningar på ett organiserat sätt. Med bättre data och mer avancerade metoder hoppas vi att det blir lättare att ta hänsyn till sociala faktorer i framtiden”, säger Gabriel.

Webb-tv: Kan tillgänglighet påverka sociala förhållanden?

Fler klipp, intervjuer och webbsändningar finns på www.sverigeforhandlingen.se/webb-tv 


Examensarbetet ”Sambandsanalys av sociala konsekvenser vid utbyggnad av transportsystem” genomfördes på Sverigeförhandlingen under handledning av utredningssekreterare Anna Modin. I februari godkändes uppsatsen och den kommer att publiceras inom kort. 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn