Webbsändning: Förhandlingsstart för höghastighetsjärnvägen

Presskonferens 10 februari 2017: undertecknandet av de första avtalen i Sverigeförhandlingen (från 04.30 in i sändningen).

Webbsändning: Förhandlingsstart för storstadsåtgärder