Påminnelse – anmäl dig till regiondialogen 8 maj!

In AKTUELLT by asa

Den 8 maj summerar och diskuterar vi intrycken från vårens regiondialoger under en gemensam arbetsdag med workshop i Jönköping.

Inbjudan till denna dag riktas till kommuners och regioners politiska företrädare och högre tjänstemän inom regionala utvecklingsfrågor och samhällsbyggnad, samt andra myndigheter och organisationer som är involverade i och intresserade av Sveriges första höghastighetsjärnväg.

I de mindre regiondialogerna som just nu pågår (läs en rapport från den senaste här) träffar vi personer med lokal förankring från olika delar av samhället, så som utbildningsväsendet, näringslivet, kulturinstitutioner och civilsamhället.
Samtalen kretsar kring de effekter som höghastighetsjärnvägen kan ge utanför stationsorterna och hur den nyttan kan öka ytterligare.

På den stora regiondialogen 8 maj kommer vi att pröva och diskutera våra slutsatser från dessa samtal med deltagarna. Dagen arrangeras tillsammans med Region Jönköpings län.

Programpunkter under dagen:
Region Jönköpings län och Jönköpings kommun arrangerar en guidad visning av planerat stationsområde i Jönköping och stadsutvecklingen i anslutning till området.
HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Sverigeförhandlingen, inleder Regiondialogen på Stora Hotellet.
Johan Klaesson, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Erica Kronhöffer, hållbarhetsdirektör, SJ.
• Dagens workshop leds av Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan i Jönköping

Tid: kl. 9-16 (guidad busstur kl. 9-10.30, regiondialogen inleds kl. 11.00)

Kostnad: 400 kr (ingår lunch och kaffe)

Anmälan: https://regiondialog.confetti.events/
Sista dag för anmälan är 21 april 2017 (OBS! Begränsat antal).

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn