25 000 nya årsarbeten när Ostlänken byggs

In AKTUELLT by asa

Århundradets tillväxtchans, effekter under byggtiden, kompetensförsörjning, in- och utpendling, kostnader, integration, mångfald och hållbarhet. Detta var några av de ämnen som lyftes under veckans regiondialog i Östergötland. Här deltog representanter från regionen, kommuner, handelskammaren, högskolan, näringslivet, media med flera för att under några intensiva timmar diskutera höghastighetsjärnvägens effekter.

Mötet inleddes med att regionen redogjorde för situationen på järnvägen där den knappa spårkapaciteten redan i dag begränsar utvecklingen av spårtrafiken. Regionen räknar samtidigt med 100 000 nya invånare till 2050.

Under mötet lyftes vikten av att ha korta restider till och från Stockholm. Det handlar bland annat om att attrahera ny arbetskraft med rätt kompetens. Men det var också tydligt att Ostlänken som en del av en höghastighetsjärnväg samtidigt skapar stora möjligheter genom snabba resor söder- och västerut.

Östsvenska Handelskammaren poängterade särskilt betydelsen av alla nya jobb som skapas under byggskedet av höghastighetsjärnvägen. Handelskammaren räknar med 25 000 årsarbeten – vilket motsvarar tio procents ökning av byggbranschen. Det innebär också att Sverige skapar ny kompetens som sedan kan delas inom andra projekt både här och utomlands. Enligt handelskammaren finns det en stor kraft och framtidstro hos företagen i regionen.

I en mindre kommun som Finspång märks också optimism. Effekterna av Ostlänken ser man redan nu då bland annat intresset för att bygga bostäder ökar. En kommun som är attraktiv för människor att bo i lockar också till sig nya företag, resonerar Finspång.

Integrationsaspekten lyftes också under samtalen. Ett så här stort projekt skapar många ringar på vattnet där nya jobb och ökad efterfrågan ger möjlighet till förbättrad integration. Behovet av fler lokförare nämndes, vilket är en utbildning på totalt 44 veckor. Likaså byggbranschen har ett skriande behov av personal. Här spelar yrkeshögskolan en viktig roll.

För universitetet handlar det dels om att attrahera studenter, men också om att locka till sig rätt personal. Kompetensförsörjning har många aspekter. Med bättre pendlingsmöjligheter blir det enklare att attrahera rätt personal och ännu lättare att behålla dem över tid.

Det blev många intressanta diskussioner under dagen och samtalen präglades av framtidstro och nyfikenhet. Att förutspå exakt vad en höghastighetsjärnväg kommer att innebära för regionen är svårt, men effekter av att den nya järnvägen är långt fram i planeringen syns redan i dag. Nu handlar det om att ta tillvara möjligheterna och styra samhällsutvecklingen i den riktning som önskas.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn