HG Business Arena Stockholm 2015

”Vi avser börja förhandla i februari 2016”

In AKTUELLT by sandra

HG Wessberg - Business Arena Stockholm 2015

Det avslöjade HG Wessberg när han besökte Business Arena i Stockholm onsdagen den 16 september. Här intervjuades han på scen av moderator Mia Odabas och bisittare Tomas Ernhagen som ställde frågor om Sverigeförhandlingens arbete.

HG Wessberg berättade att Sverigeförhandlingen kommer att slå de 100 000 bostäderna som förhandlingen enligt uppdraget ska få fram runt om i hela landet.

”Vi ser det som ett golv – inte ett tak”, sa HG Wessberg.

Kommunernas medfinansiering diskuterades också och här var HG Wessberg tydlig med att Sverigeförhandlingen inte har satt någon siffra för hur mycket kommunerna ska medfinansiera utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.

”Detta är en statlig investering men om kommunerna får medfinansiera tar de ansvar och har möjlighet att vara med och påverka. Min ambition är att det ska gå två leende parter från förhandlingsbordet”, sa HG Wessberg.

Som svar på frågan vilka Sverigeförhandlingens största utmaningar är nämnde HG Wessberg finansieringsaspekten. I dag finns stora investeringsbehov i infrastruktur i hela landet. Ska vi då bygga höghastighetsbanor krävs ett helt nytt sätt att se på finansiering. Han nämnde också och sträckningsdragningarna och stationslägena som en utmaning. Sverigeförhandlingen arbetar enligt en ny metod där kommunerna och regionerna blir lyssnade på i stället för att staten själv bestämmer var tågen ska gå och stationen ska ligga.

Genomgående poängterade HG att det är samhällsnyttan som avgör i slutändan var tågen ska gå och stanna.

”Vi måste se till hela höghastighetssystemet. Detta är en statlig investering som ska gynna hela Sverige och därför blir det de sträckningar och stationslägen som ger bäst nytta för hela systemet”, avslutade HG Wessberg.

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn