Så lämnar du in din nyttoanalys

In AKTUELLT by sandra

I februari inleds de förhandlingar som ska avgöra vem som finansierar vad både när det gäller infrastruktur i storstäderna och de nya höghastighetsjärnvägarna, hur utbyggnaden av höghastighetsjärnvägarna ska se ut samt var bostäderna ska byggas.

De kommuner och andra intressenter som vill delta i förhandlingarna ska skicka in sina nyttoanalyser digitalt till Sverigeförhandlingen senast den 1 oktober. Detta gäller både kommunerna längs den nya höghastighetsjärnvägens sträckning och storstäderna.

Nyttoanalyserna ska ange vilket mervärde höghastighetsjärnvägen och storstadsåtgärderna medför lokalt och regionalt. Detta görs i form av bostäder, restider, arbetsmarknad, näringsliv, miljö och sociala nyttor. Just de sociala nyttorna behöver dock inte anges i monetära termer.

Senast den 1 oktober ska kommuner och andra intressenter lämna in sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen.

Våra önskemål när det gäller den praktiska hanteringen är följande:

  • Grundregeln är att hela materialet ska vara sammanfogat till en (1) fil i pdf-format. Detta gäller även om det är flera olika PM, rapporter eller liknande. Sammanfoga dokumenten till en pdf-fil och förse den med ett försättsblad med information om dess innehåll.
  • Namnge filen med namnet på intressenten. T.ex. ”Jönköpings kommun” eller ”Region Skåne”
  • Ett undantag från grundregeln är i de fall nyttoanalysen berör flera olika separata objekt, som till exempel beräkningar för olika stationslösningar. I så fall kan dessa skickas som separata filer och det är då viktigt att namnge filerna med siffror. T.ex. ”Jönköpings kommun 1”, Jönköpings kommun 2”.
  • Bifoga filen till ett e-postmeddelande ställt till sverigeforhandlingen@regeringskansliet.se. Observera att den sammanlagda storleken av varje skickat mejl inte kan överskrida 30 MB.
  • Namnge i e-postens ämnesrad ”Nyttoanalys + intressentens namn”, t.ex. ”Nyttoanalys Region Skåne”

När du skickat in din nyttoanalys:

  • Du kommer att få ett mejl inom tre arbetsdagar som bekräftar att Sverigeförhandlingen tagit emot din analys.
  • OBSERVERA: Om du inte fått bekräftelse inom tre arbetsdagar från det att du skickat in din analys så ta kontakt med madeleine.friberg@regeringskansliet.se.

Ytterligare information om nyttoanalyserna finns här: www.sverigeforhandlingen.se/dokument

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn