HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlingspersoner på Sverigeförhandlingen

”Vi hoppas att förhandlingarna blir klara så fort som möjligt”

In AKTUELLT by sandra

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, förhandlingspersoner på Sverigeförhandlingen

Intervju med förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman

 

Nu har uppstartsmötet för förhandlingarna ägt rum och de första buden är överlämnade – vad händer nu?

”Berörda kommuner har fått 3-4 veckor på sig att reflektera över buden och höra av sig med frågor som de vill diskutera innan vi ses vid förhandlingsbordet i mars månad. I vissa fall, där underlaget från kommunerna inte har varit till fyllo, behöver vi bli överens om vilka uppgifter som ska ligga till grund för fortsatta diskussioner.”

Hur upplever ni att kommuner och regioner har reagerat på val av stationsorter och sträckningsval för höghastighetsjärnvägen?

”Vi tycker att våra val, över lag, har mottagits väl, även om det av naturliga skäl finns besvikelse bland de kommuner som hoppats men inte har fått något bud. För att få ut den fulla potentialen av höghastighetståget är det viktigt att åtgärda anslutande banor och att de regionala trafikhuvudmännen planerar kollektivtrafiken så att så många som möjligt kan dra nytta av de snabba tågen.”

Och när det gäller objekten i storstadsregionerna – hur har dessa mottagits?

”Många kommuner har mottagit beskedet med entusiasm och glädje och vi har förstått att det nu pågår mycket aktiviteter ute i kommunerna. Vi startar förhandlingen med några angelägna objekt – därmed inte sagt att andra förslag inte är viktiga. Dessa objekt kan förverkligas av regioner och kommuner inom ordinarie planering. Nu blir det spännande att se när underlaget fördjupas och förhandlingarna blir skarpa om de objekt vi inleder förhandlingarna om också blir de slutgiltiga.”

Är det några frågetecken eller missförstånd som har uppstått sedan budöverlämningen?

”För att förhindra allt för stora missförstånd har Sverigeförhandlingen genomfört ett välbesökt seminarium där vi gick igenom avtalsform och struktur och många andra frågor om projektets genomförande. Vi uppdaterar också kontinuerligt vår förhandlingssida med information: www.forhandling.sverigeforhandlingen.se.”

Vilka frågor tror ni blir de största utmaningarna i förhandlingarna?

”De stora frågorna är naturligtvis finansiering, hur många bostäder som kan åstadkommas och hur stora värden som uppstår i de fastigheter som ska byggas inom höghastighetsjärnvägens influensområden och i storstadsregionerna. En annan stor fråga är stationernas placering längs höghastighetsjärnvägen.”

När tror eller hoppas ni att förhandlingarna är klara?

”Vi hoppas att förhandlingarna blir klara så fort som möjligt. Snabba överenskommelser ökar chanserna för ett snabbt förverkligande och att tidsplanerna kan hållas.”


Frågor och svar om de kommande avtalen (från seminariet om juridik och avtal)

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn