HG Wessberg pratade Sverigeförhandlingen med konsulter, entreprenörer och beställare

In AKTUELLT by sandra

HG anläggningsdagen
– Vi vill knyta infrastrukturen tydligare till hela samhällets utveckling, sa HG Wessberg på Anläggningsdagen. En dag anordnad av Trafikverket, Byggindustrierna och STD-företagen som samlade byggbranschens konsulter, entreprenörer och beställare i ett och samma rum.

HG Wessberg var inbjuden för att berätta om Sverigeförhandlingens uppdrag.

– Vi ska vara klara vid årsskiftet 2017/2018. Då ska det finnas avtal mellan staten, kommuner, landsting, regioner och näringsliv. Det är bindande avtal som visar vad vi ska bygga, var vi ska bygga, när vi ska bygga och hur detta ska finansieras.

Avtalen gäller bland annat infrastruktur i storstäderna och den nya höghastighetstjärnvägen samt de 100 000 nya bostäderna.

Finansieringen baseras på var nyttorna uppstår både när det gäller höghastighetsjärnvägen och kollektivtrafiksatsningarna i storstäderna. Nu går Sverigeförhandlingen igenom med kommunerna vilka nyttor de får ut i form av ökat bostadsbyggande, arbetsmarknadsnyttor, näringslivsnyttor, sociala nyttor med mera. Vid årsskiftet är den processen klar och förhandlingarna inleds.

– När det gäller den nya järnvägen är det för mig självklart att det inte går att bygga ett så här stort system utan stora offentliga anslag, men vi är helt fria i våra val av finansieringsmetoder. Min bestämda uppfattning är det blir bättre användande av pengarna om man är med lokalt och medfinansierar.

I dag finns det inga begränsningar kring finansieringen av uppdragen, utan förhandlingen tittar på ett stort antal olika finansieringsmöjligheter där OPS är ett av många alternativ.

Med på anläggningsdagen var också infrastrukturminister Anna Johansson. Hon talade om hur transport- och infrastrukturfrågorna är starkt kopplade till regeringens alla tre stora mål om att ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020, öka bostadsbyggandet och nå klimatmålen.

Jessica Rosencrantz (M), som är vice ordförande i Trafikutskottet, var också på plats. Hon talade om vikten av att koppla ihop infrastruktur och bostäder. Hon poängterade också att vi inte ska ställa trafikslagen mot varandra – utan att vi istället behöver mer av allt.

 

 

 

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn