Vilka nyttor ger höghastighetsjärnvägen?

In AKTUELLT by sandra

Sverigeforhandlingen igang

(Edit: Sista datum för inlämning av nyttoberäkningarna har ändrats från 31 juli till 1 oktober.)

Som underlag inför de kommande förhandlingarna ska Trafikverket bland annat ta fram regionalekonomiska analyser som visar vissa av de nyttor som den nya höghastighetsjärnvägen kan åstadkomma. Analyserna visar hur höghastighetsjärnvägen kommer att påverka arbetsmarknad, näringsliv, miljö och restider i framför allt de kommuner och regioner som ligger längs de nya järnvägssträckningarna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samlar nu berörda kommuner och regioner för att informera om arbetet. Här kommer Trafikverket att berätta om hur analyserna har gått till och vilket resultat som kan väntas. Sverigeförhandlingen berättar hur analyserna kan användas av kommuner och regioner då de sammanställer sina egna nytto- och intressentanalyser som ska skickas in till Sverigeförhandlingen senast den 1 oktober 2015.

SKL bjuder in till fyra möten:

15 april Stockholm
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nyttoberakningarochsverigeforhandlingenstockholm.5520.html

22 april Jönköping
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nyttoberakningarochsverigeforhandlingenjonkoping.5521.html

28 april Malmö
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nyttoberakningarochsverigeforhandlingenmalmo.5522.html

29 april Göteborg
http://skl.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/nyttoberakningarochsverigeforhandlingengoteborg.5523.html

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn